Melanom je nádor vznikající z kožních buněk zvaných melanocyty. Nejedná se o nejčastější typ rakoviny kůže, ale díky své schopnosti rychle se šířit do dalších orgánů je typem nejagresivnějším.

Melanom

Pozorované geny

Polygenní dědičnost

Významné geny: MC1R,TYR,CLPTM1L

Gen MCR1 je dobře znám v souvislosti s rizikem vzniku melanomu. Tento gen řídí typ melaninového pigmentu, který je produkován melanocyty: eumelanin nebo feomelanin.

Gen TYR kóduje enzym, který hraje klíčovou roli v produkci melaninu, pigmentu, který dodává barvu kůži, vlasům a očím.

Varianty v genu CLPTM1L jsou spojeny se zvýšeným rizikem několika druhů rakoviny, včetně melanomu.

Přehled

Melanom je nádor vznikající z kožních buněk zvaných melanocyty. Nejedná se o nejčastější typ rakoviny kůže, ale díky své schopnosti rychle se šířit do dalších orgánů je typem nejagresivnějším. Sledování nových, měnících se nebo neobvykle vypadajících kožních lézí je zásadní. Jejich samodetekce je ale velmi ošidná.

Na dalším překladu se pracuje, zatím se můžete podívat na náš anglický článek zde nebo se k němu vrátit později.

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

Zdroje

  1. Melanoma: Clinical features and diagnosis - UpToDate. (n.d.). Retrieved December 28, 2021, from https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/melanoma-clinical-features-and-diagnosis?search=melanoma&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H6082563
  2. Risk factors for the development of melanoma - UpToDate. (n.d.). Retrieved December 28, 2021, from https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/risk-factors-for-the-development-of-melanoma?search=melanoma%20RISK%20FACTORS&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
  3. Melanoma skin cancer - NHS. (n.d.). Retrieved December 28, 2021, from https://www.nhs.uk/conditions/melanoma-skin-cancer/
  4. Melanoma Warning Signs and Images - The Skin Cancer Foundation. (n.d.). Retrieved December 28, 2021, from https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/melanoma/melanoma-warning-signs-and-images/
  5. Radiation: Ultraviolet (UV) radiation and skin cancer. (n.d.). Retrieved December 28, 2021, from https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-ultraviolet-(uv)-radiation-and-skin-cancer
  6. International Agency for Research on Cancer, W. (2020). Melanoma of the Skin Fact Sheet. Globocan . https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/16-Melanoma-of-skin-fact-sheet.pdf
  7. Radiation: Ultraviolet (UV) radiation and skin cancer. (n.d.). Retrieved March 18, 2022, from https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-ultraviolet-(uv)-radiation-and-skin-cancer
  8. Inherited susceptibility to melanoma - UpToDate. (n.d.). Retrieved January 16, 2022, from https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/inherited-susceptibility-to-melanoma?search=melanoma%20RISK%20FACTORS&topicRef=4844&source=see_link
  9. Melanoma: Statistics | Cancer.Net. (n.d.). Retrieved January 16, 2022, from https://www.cancer.net/cancer-types/melanoma/statistics

Mohlo by vás zajímat