Rakovina kůže je abnormální růst kožních buněk, který je často důsledkem opakovaného a dlouhodobého vystavování kůže ultrafialovému záření.

Rakovina kůže

Na tomto článku se v současné době pracuje. Brzy bude vydána důkladnější verze.

Pozorované geny

Polygenní dědičnost

Významné geny: MC1R,SLC45A2,TYR

Gen MCR1 je dobře znám v souvislosti s rizikem vzniku melanomu (typ rakoviny kůže). Tento gen řídí typ pigmentu melaninu, který je produkován melanocyty: eumelanin nebo feomelanin.

Gen SLC45A2 se podílí na pigmentaci a jeho varianty jsou spojeny s barvou kůže a náchylností k rakovině kůže.

Gen TYR kóduje enzym, který hraje klíčovou roli v produkci melaninu, pigmentu, který dodává barvu kůži, vlasům a očím.

O rakovině kůže

Rakovina kůže je abnormální růst kožních buněk, který je často důsledkem opakovaného a dlouhodobého vystavování kůže ultrafialovému záření. Spektrum onemocnění je velmi široké, od převážně neškodných bazaliomů až po život ohrožující melanom.

Jaké jsou komplikace?

Přestože je rakovina kůže při včasném odhalení velmi dobře léčitelná, může být v závislosti na typu agresivní a šířit se do dalších orgánů a tkání.

Doporučení

Abyste předešli rakovině kůže, je důležité chránit se před ultrafialovým zářením. Celoročně používejte opalovací krém, vyhýbejte se soláriím, při pobytu na slunci noste ochranný oděv a vyhýbejte se poledním ostrým paprskům. Pravidelně si kontrolujte kůži, zda na ní nevznikají nové výrůstky a útvary, a v případě obav navštivte lékaře.

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

Abyste předešli rakovině kůže, je důležité chránit se před ultrafialovým zářením. Celoročně používejte opalovací krém, vyhýbejte se soláriím, při pobytu na slunci noste ochranný oděv a vyhýbejte se poledním ostrým paprskům. Pravidelně si kontrolujte kůži, zda na ní nevznikají nové výrůstky a útvary, a v případě obav navštivte lékaře.

Zdroje

V současné době pracujeme na přípravě lepšího seznamu zdrojů a studií. Bude již brzy hotový!

Mohlo by vás zajímat