Konstantin Weiß

Konstantin Weiß

Medical Author

Cancer - Q&A

Cancer describes a heterogeneous group of malignant tumors. Those tumors can originate from all kinds of cells in the body resulting in various types of the disease.

Read More

Rakovina - otázky a odpovědi

Rakovina představuje různorodou skupinu zhoubných nádorů. Tyto nádory mohou vznikat ze všech druhů buněk v těle a to v případě, kdy dojde k poškození jejich DNA. To nakonec vede k nekontrolovatelnému růstu tkáně.

Read More