Aneurysma hrudní aorty je potenciálně smrtelné rozšíření (výduť) srdečnice - hlavní tepny přivádějící krev do těla. V závislosti na velikosti a dalších rizikových faktorech může aneurysma prasknout nebo vést k disekci.

Aneurysma hrudní aorty

Přehled

Aneurysma hrudní aorty (TAA) je rozšíření části aorty (hlavní tělní tepny) v oblasti hrudníku. Když aorta opouští srdce, směřuje vzhůru (vzestupná část) a poté mění směr dolů (sestupná část), čímž vytváří tzv. aortální oblouk. TAA se může vyskytnout ve všech těchto částech. V některých případech může dilatace přejít v rupturu nebo vést ke vzniku disekce. K disekci aorty dochází, když proud krve naruší stěnu cévy a vytvoří uvnitř cévní stěny falešné lumen. 

Dříve se mělo za to, že TAA a aneuryzma břišní aorty (AAA) mají podobnou patogenezi. V současné době se ukazuje, že ačkoli mají tato onemocnění podobné projevy, liší se rizikovými faktory a patofyziologií. U TAA je důležitější genetický vliv, zatímco u AAA hrají důležitější roli konvenční rizikové faktory (kouření, vysoký krevní tlak, diabetes mellitus, mužské pohlaví).

Výskyt a rizikové faktory

Prevalence aneuryzmat a disekcí hrudní aorty (onemocnění spadající pod tzv. aortopatie) se odhaduje přibližně na 6 případů na 100 000 Důvodů, proč může vzniknout dilatace hrudní aorty, je více. Nejčastěji je vznik tohoto onemocnění spojován s abnormalitami elastinu a kolagenu - hlavních strukturálních proteinů ve stěně aorty. Existuje řada dědičných syndromů, které riziko vzniku aortopatií zvyšují (viz část Genetika). Mezi rizikové faktory patří také kouření cigaret, vysoký krevní tlak, diabetes mellitus, mužské pohlaví a vyšší věk (většina pacientů je starší 65let).[9]

   

Genetika

Genetická složka rizika vzniku aneurysmatu hrudní aorty (a případné disekce) je velmi důležitá. Odhaduje se, že 20% postižených jedinců má příbuzného prvního stupně s dilatovanou částí hrudní aortyU sourozenců je dvakrát častější výskyt TAA, než je tomu u aneuryzmatu břišní aortyGenotypy dědičných aortopatií jsou známy přibližně u 40% případů. Postižené geny obecně spadají do jedné ze 3 kategorií: 

 • Geny kódující proteiny pojivové tkáně
 • Geny kódující proteiny hladkého svalstva
 • Geny pro signální dráhu růstového faktoru TGF-beta

Familiární aneurysma hrudní aorty může vzniknout buď jako součást některého syndromu (s příznaky i mimo kardiovaskulární systém), nebo jako takzvaná "nesyndromová" TAA. Nejčastějšími syndromy spojenými s TAA jsou Marfanův syndrom, Loeys-Dietzův syndrom a vaskulární varianta Ehler-Danlosova syndromu. Nesyndromové TAA jsou známé jako familiární TAA a TAA spojené s bikuspidální aortální chlopní. Obvykle má aortální chlopeň tři cípy, ale někteří lidé mají pouze dva. To je spojeno se zvýšeným výskytem kardiovaskulárních patologií. 

Známky a projevy onemocnění

Aneuryzma hrudní aorty může být asymptomatické a může být objeveno pouze jako náhodný nález při vyšetření zaměřeném na jiné onemocnění (ultrazvuk, CT, MR). Může se také projevovat nespecifickými příznaky, jako je kašel, chraptivý hlas a bolest na hrudi. Pokud však dojde k disekci aorty, jsou projevy akutní a závažné. Mezi typické příznaky patří náhlá silná bolest na hrudi, která může vyzařovat do zad. Pacienti často popisují pocit trhání na hrudi. To může být doprovázeno ztrátou vědomí, dušností a slabým pulsem.

Diagnostika

Diagnóza aneurysmatu je často stanovena jako náhodný nález při zobrazovacím vyšetření v rámci rutinního vyšetření. Vzhledem k silné genetické složce onemocnění jsou na vznik aneurysmatu vyšetřováni také příbuzní jedince s potvrzenou diagnózou. Standardní metodou pro popis TAA je echokardiografické vyšetření, tj. ultrazvuk. Ve vývoji jsou nové metody detekce, například specifické biomarkery analyzované z krve pomocí qRT-PCR.[2]

Terapie

Léčba aneuryzmatu hrudní aorty může být buď konzervativní (tedy odstranění rizikových faktorů, sledování stavu a medikace) nebo chirurgická. Obvykle se v terapii používají beta-blokátory a blokátory receptorů pro angiotenzin II (sartany) a jejich cílem je zpomalit proces dilatace aorty. Chirurgické řešení může být indikováno buď jako preventivní opatření na základě více faktorů (především velikosti dilatace), nebo jako urgentní zákrok. Zákrok lze provést dvěma způsoby - otevřeným břišním přístupem, nebo endovaskulárně. Volba mezi nimi se provádí na základě anatomie pacienta, individuálních rizikových faktorů a osobních preferencí.

Prevence

Vzhledem k velkému významu genetické složky v patogenezi onemocnění bohužel neexistuje žádná definitivní prevence. Pokud je aortopatie přítomna u příbuzných prvního stupně, doporučuje se provést preventivní screening. Přínosem může být odstranění rizikových faktorů, jako je kouření cigaret, a regulace hladiny tuků v krvi. Nejvýznamnějším léčitelným rizikovým faktorem disekce aorty je vysoký krevní tlak.

Prognóza

Aneurysma hrudní aorty má tendenci se zvětšovat. Se zvětšující se velikostí roste i riziko prasknutí. Přestože se metody diagnostiky i léčby zlepšují, pětileté přežití u neléčených velkých TAA je přibližně 20%. Pokud dojde k ruptuře, úmrtnost dosahuje 97%.

Doporučení

 • Pokud se u vás náhle objeví silná bolest na hrudi nebo nespecifické příznaky na hrudi, vyhledejte lékařskou pomoc
 • Vždy se doporučuje přestat kouřit
 • Kontrola vysokého krevního tlaku je nezbytnou součástí prevence disekce aorty

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

 • Pokud se u vás náhle objeví silná bolest na hrudi nebo nespecifické příznaky na hrudi, vyhledejte lékařskou pomoc
 • Vždy se doporučuje přestat kouřit
 • Kontrola vysokého krevního tlaku je nezbytnou součástí prevence disekce aorty

Zdroje

 1. Albornoz, Gonzalo, Michael A. Coady, Michele Roberts, Ryan R. Davies, Maryann Tranquilli, John A. Rizzo, and John A. Elefteriades. “Familial Thoracic Aortic Aneurysms and Dissections--Incidence, Modes of Inheritance, and Phenotypic Patterns.” The Annals of Thoracic Surgery 82, no. 4 (October 2006): 1400–1405. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2006.04.098.
 2. Black, Kendra M., Akihiro Masuzawa, Robert C. Hagberg, Kamal R. Khabbaz, Mary E. Trovato, Verna M. Rettagliati, Manoj K. Bhasin, et al. “Preliminary Biomarkers for Identification of Human Ascending Thoracic Aortic Aneurysm.” Journal of the American Heart Association 2, no. 6 (n.d.): e000138. https://doi.org/10.1161/JAHA.113.000138.
 3. Clift, Paul F, and Elena Cervi. “A Review of Thoracic Aortic Aneurysm Disease.” Echo Research and Practice 7, no. 1 (December 5, 2019): R1–10. https://doi.org/10.1530/ERP-19-0049.
 4. Farber, Mark A., and Federico E. Parodi. “Thoracic Aortic Aneurysms.” MSD Manual. Accessed May 1, 2022. https://www.msdmanuals.com/professional/cardiovascular-disorders/diseases-of-the-aorta-and-its-branches/thoracic-aortic-aneurysms.
 5. Howard, Dominic P.J., Amitava Banerjee, Jack F. Fairhead, Jeremy Perkins, Louise E. Silver, and Peter M. Rothwell. “Population-Based Study of Incidence and Outcome of Acute Aortic Dissection and Premorbid Risk Factor Control.” Circulation 127, no. 20 (May 21, 2013): 2031–37. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.112.000483.
 6. Isselbacher, Eric M., Christian Lacks Lino Cardenas, and Mark E. Lindsay. “Hereditary Influence in Thoracic Aortic Aneurysm and Dissection.” Circulation 133, no. 24 (June 14, 2016): 2516–28. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.009762.
 7. John Hopkins Medicine. “Thoracic Aortic Aneurysm,” August 8, 2021. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/thoracic-aortic-aneurysm.
 8. Mayo Clinic. “Aortic Dissection - Symptoms and Causes.” Accessed May 1, 2022. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/aortic-dissection/symptoms-causes/syc-20369496.
 9. Mayo Clinic. “Thoracic Aortic Aneurysm - Symptoms and Causes.” Accessed May 4, 2022. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/thoracic-aortic-aneurysm/symptoms-causes/syc-20350188.
 10. Pinard, Amélie, Gregory T. Jones, and Dianna M. Milewicz. “Genetics of Thoracic and Abdominal Aortic Diseases.” Circulation Research 124, no. 4 (February 15, 2019): 588–606. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.312436.
 11. Senser, Ethan M., Shantum Misra, and Stanislav Henkin. “Thoracic Aortic Aneurysm: A Clinical Review.” Cardiology Clinics 39, no. 4 (November 2021): 505–15. https://doi.org/10.1016/j.ccl.2021.06.003.
 12. UpToDate. “Patient Education: Thoracic Aortic Aneurysm (The Basics) - UpToDate.” Accessed May 1, 2022. https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/thoracic-aortic-aneurysm-the-basics?search=Clinical%20manifestations%20and%20diagnosis%20of%20thoracic%20aortic%20aneurysm&topicRef=8192&source=see_link.

Mohlo by vás zajímat