Hereditární amyloidóza je dědičné onemocnění, které vede k tvorbě abnormálního proteinu (tzv. amyloidu), který se ukládá v tělesných tkáních a může vést k jejich poškození a dysfunkci.

Hereditární amyloidóza

Přehled

Hereditární amyloidóza je zdravotní stav, při kterém se v důsledku dědičné genové mutace vytváří abnormální bílkovina. Tento abnormální protein, nazývaný amyloid, se ukládá v orgánech a může vést k narušení tkáně a její funkce. K ukládání dochází především v srdci, nervovém systému a ledvinách. Příznaky se značně liší v závislosti na cílové tkáni, genové mutaci a obvykle se objevují až v dospělosti.

Existují dva hlavní typy dědičné amyloidózy - ATTR a non-ATTR, s více než 200 různými genovými variantami. U ATTR, nazývané také transthyretinová amyloidóza, se dědí mutace pro protein transthyretin. Transthyretin je transportní protein pro hormony štítné žlázy, který se produkuje v játrech. Mutace způsobuje chybné skládání tohoto proteinu, což vede k tvorbě abnormálního a nerozpustného amyloidu a jeho následnému ukládání v tkáních. Bez včasného odhalení a léčby je ATTR progresivní, multisystémové, život ohrožující onemocnění. 

Výskyt a rizikové faktory

Transthyretinová amyloidóza (ATTR) je v současné době považována za vzácné onemocnění s celosvětovou prevalencí 5 000 - 10 000 osobPředpokládá se, že skutečný počet může být mnohem vyšší, protože mnoho případů není diagnostikováno. Nejvyšší počet případů byl zaznamenán v tzv. endemických zemích - v Portugalsku, Švédsku a Japonsku. Onemocnění vzniká bez ohledu na rizikové a ochranné faktory, protože je způsobeno genovou mutací, se kterou se člověk již narodí. 

   

Genetika

Dědičná amyloidóza je ve většině případů autozomálně dominantní onemocnění. To znamená, že k rozvoji onemocnění stačí pouze jedna kopie mutovaného genu. Jinými slovy, může být zděděna po jednom z rodičů. Každé dítě postiženého rodiče má 50% šanci, že gen zdědí. I když se u dítěte nemoc nakonec nerozvine, může být přenašečem a předat mutaci svým dětem. 

Známky a projevy onemocnění

Příznaky amyloidózy se u různých genetických variant liší a závisí na postižené tkáni. Každý pacient může mít jedinečné a neočekávané příznaky, což činí z amyloidózy jedno z nejobtížněji diagnostikovatelných onemocnění. Klinické projevy onemocnění ovlivňuje také geografická poloha a další často nejasné genetické a environmentální faktory. Příznaky různého stupně závažnosti se mohou objevit již v dětství, ale většina pacientů nemá žádné příznaky až do dospělosti. Nejčastěji je postiženo srdce a nervová tkáň, což vede k onemocněním nazývaným kardiomyopatie a neuropatie. Postižena může být také trávicí soustava, ledviny, oči a karpální tunel. 

 • Srdce 

Amyloid se usazuje v srdeční tkáni, způsobuje její tuhnutí a stav nazývaný kardiomyopatie, který vede k selhání srdce a/nebo ke změně jeho rytmu, tzv. arytmii. Nejčastěji popisovanými projevy jsou nevolnost, dušnost, bolest na hrudi, neschopnost spánku nebo otoky nohou. Tito lidé jsou také ohroženi vyšším rizikem srdečního infarktu. 

 • Nervový systém

Abnormální usazeniny bílkovin mohou vést k poškození nervů, tzv. neuropatii. Postižena může být jakákoliv nervová struktura - periferní, centrální i autonomní. Pacienti proto mohou pociťovat pálení, brnění a bolest v kterékoli části těla. Autonomní nervový systém ovládá vnitřní orgány, a proto může amyloidóza vést například k poruchám funkce cév a problémům s krevním tlakem. 

 • Ledviny

Dysfunkce ledvin způsobená ukládáním amyloidu může vést k hromadění vody v tkáních a tělesných dutinách. To se může projevit otoky dolních končetin, nadmutím břicha a dýchacími problémy způsobenými otokem plic. Neschopnost filtrovat krev může vést k selhání ledvin, které vyžaduje nahrazení funkce ledvin (např. hemodialýzu). 

Diagnostika

Vzhledem k široké škále příznaků a jejich podobnosti s jinými poruchami je diagnostika obvykle velmi problematická. Kroky vedoucí k diagnóze amyloidózy zahrnují vyšetření krve a moči. Tato vyšetření jsou nezbytná i při posuzování, které orgány jsou postiženy a v jakém rozsahu. K potvrzení diagnózy a upřesnění typu amyloidózy se provádí biopsie - odebere se malý kousek tkáně, který se obarví a pozoruje pod mikroskopem. Vzhledem k tomu, že léčebný plán se u jednotlivých typů amyloidózy liší, je přesná diagnóza nezbytná. K získání podrobných informací je třeba provést analýzu proteinů a sekvenování DNA. Včasná a přesná diagnóza je rozhodující pro prognózu onemocnění.

Terapie

Léčba dědičné amyloidózy se zaměřuje především na zvládání příznaků onemocnění a zpomalení tvorby amyloidu. Bohužel neexistuje léčba, která by poškození a progresi zvrátila. Podpůrná léčba může pomoci při bolestech, zažívacích potížích (průjem, zácpa, zvracení), nevolnosti nebo při nepravidelném srdečním rytmu. Léčba selhání ledvin a srdce může výrazně zlepšit kvalitu života pacientů. Někdy může být provedena transplantace ledviny/srdce nebo operace karpálního tunelu. Hlavní léčebnou metodou zůstává transplantace jater. Jejím cílem je odstranit z těla hlavní zdroj amyloidu. Výsledek se liší v závislosti na variantě genu a amyloid se i přesto může hromadit. 

Prevence

Vzhledem k tomu, že transthyretinová amyloidóza je dědičné onemocnění, bohužel neexistuje způsob, jak jeho vzniku zabránit. Léčebnými postupy lze pouze chránit cílové orgány a snižovat riziko jejich selhání. V případě postižení ledvin může být nutné dodržovat dietu s nízkým obsahem bílkovin a sodíku. Doporučuje se také změna životního stylu a dodržování výživné a vyvážené diety v kombinaci s pravidelným cvičením. Pro pacienty může být také prospěšné podstoupit genetické poradenství, které jim a jejich rodinám pomůže pochopit onemocnění, mechanismus, který za ním stojí, a možný dopad na budoucí potomky.

Prognóza

Prognóza onemocnění závisí především na genetické variantě dědičné amyloidózy a na tom, jak rychle je pacient diagnostikován a léčen. Někteří pacienti mohou žít jen několik let po stanovení diagnózy, někteří mohou žít delší dobu. Celkově se lidé obvykle dožívají 7-12 let od stanovení diagnózy.[2]

Doporučení

 • Pokud víte o případech dědičné amyloidózy ve vaší rodině, neváhejte se obrátit na odborného lékaře. Včasná diagnostika je klíčová

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

 • Pokud víte o případech dědičné amyloidózy ve vaší rodině, neváhejte se obrátit na odborného lékaře. Včasná diagnostika je klíčová

Zdroje

 1. Waddington-Cruz, M., Schmidt, H., Botteman, M. F., Carter, J. A., Stewart, M., Hopps, M., Fallet, S., & Amass, L. (2019). Epidemiological and clinical characteristics of symptomatic hereditary transthyretin amyloid polyneuropathy: A global case series. Orphanet Journal of Rare Diseases, 14(1), 1–7. https://doi.org/10.1186/S13023-019-1000-1/TABLES/3
 2. Familial transthyretin amyloidosis | Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD) – an NCATS Program. (n.d.). Retrieved March 31, 2022, from https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/656/familial-transthyretin-amyloidosis
 3. Hereditary amyloidosis | Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD) – an NCATS Program. (n.d.). Retrieved March 31, 2022, from https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6611/hereditary-amyloidosis
 4. Familial transthyretin amyloidosis | Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD) – an NCATS Program. (n.d.). Retrieved March 31, 2022, from https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/656/familial-transthyretin-amyloidosis
 5. Hereditary - Amyloidosis Foundation. (n.d.). Retrieved March 30, 2022, from https://amyloidosis.org/facts/familial/#treatment
 6. Schmidt HH, Waddington-Cruz M, Botteman MF, et al. Estimating the global prevalence of transthyretin familial amyloid polyneuropathy. Muscle Nerve. 2018;57(5):829-837. doi:10.1002/mus.26034

Mohlo by vás zajímat