Hypetriglyceridémie (HTG) je zdravotní stav charakterizovaný abnormálně zvýšenou hladinou triglyceridů v krvi. Triglyceridy jsou u člověka hlavní formou tělesného tuku.

Hypertriglyceridémie

Pozorované geny

Polygenní dědičnost

Významné geny: LPL, APOA5

Mutace v genu LPL mohou vést k poruše odbourávání triglyceridů, což vede ke zvýšené hladině triglyceridů v krvi.

Gen APOA5 je zodpovědný za kódování důležitého proteinu zvaného apolipoprotein A-V, který hraje klíčovou roli v regulaci hladiny triglyceridů v krvi.

Přehled

Hypetriglyceridémie (HTG) je zdravotní stav charakterizovaný abnormálně zvýšenou hladinou triglyceridů v krvi. Triglyceridy, známé také jako triacylglyceroly (TAG), jsou u člověka hlavní složkou tělesného tuku. Přijaté tuky jsou ve střevech rozděleny na menší části a následně vstřebány ve formě volných mastných kyselin. Tyto kyseliny se vážou na glycerol a tvoří triglyceridy, které jsou v menším či větším množství součástí každého lipoproteinu. Lipoproteiny jsou částice tvořené především triglyceridy a cholesterolem a jsou zodpovědné za ukládání, transport a využití tuků v těle. Obvykle se tyto částice rychle zničí a nepředstavují žádné riziko, ale jakmile se koncentrace triglyceridů v krvi zvýší, situace se dramaticky změní. Vysoká hladina triglyceridů je spojena s aterosklerózou, poškozením cév a souvisí s vyšším rizikem vzniku ischemické choroby srdeční, nealkoholového ztučnění jater nebo zánětu slinivky břišní. 

Pod pojmem hypertriglyceridémie se skrývá mnoho klinických stavů. Samotná HTG je pouze jednou ze tří hlavních skupin tvořících dyslipidemie (= poruchy metabolismu lipidů). Celá klasifikace je velmi složitá a obsáhlá, ale pro celistvost článku ji v rychlosti zmiňme. Podle toho, která část lipoproteinů je narušena, je možné rozlišit:

 1. Hypercholesterolemie - zvýšená hladina cholesterolu
 2. Kombinovaná hyperlipoproteinemie - zvýšená hladina cholesterolu i triglyceridů
 3. Hypertriglyceridémie - zvýšená hladina triglyceridů

Všechny uvedené skupiny zahrnují jak primární (geneticky podmíněné onemocnění), tak sekundární (vzniklé na základě jiných zdravotních stavů nebo životního stylu) formy onemocnění. 

Požadovaná hladina TAG v krvi je < 1,7 mmol/l. Zvýšené hladiny TAG se vyskytují u: 

 • Familiární hypertriglyceridémie (familiární dyslipidémie IV. typu) - typicky autozomálně dominantní porucha charakterizovaná zvýšenou produkcí lipoproteinů o velmi nízké hustotě (VLDL) v játrech, která může způsobit akutní pankreatitidu a obvykle se projeví v dospělosti. 
 • Familiární hyperlipoproteinemie typu I - vzácná forma onemocnění charakterizovaná velmi vysokými hladinami TAG (20-200 mmol/l). Klinicky se může projevovat břišními kolikami, pankreatitidou, hepatomegalií nebo splenomegalií. 
 • Familiární kombinovaná hyperlipidemie - nejčastější geneticky podmíněná dyslipidemie, která může způsobit časný srdeční infarkt. Hodnoty TAG jsou zvýšené společně s hodnotami cholesterolu v krvi. 

 • Sekundární forma HTG:
 1. Diabetická HTG - jedna z nejčastějších forem sekundární HTG
 2. Nadužívání alkoholu
 3. Strava bohatá na sacharidy 
 4. Obezita
 5. Těhotenství
 6. Více léků (diuretika, steroidy, estrogeny, beta-blokátory, isotretinoin)

Výskyt a rizikové faktory

Hypertriglyceridémie je velmi časté onemocnění, jehož prevalence se neustále zvyšuje, zejména v mladší populaci. Prevalence se celosvětově liší, ale odhaduje se, že hypertriglyceridémií trpí přibližně 25-30 % světové populace Skutečné číslo může být ještě vyšší, a to vzhledem k absenci klinických příznaků onemocnění a nízkému množství pacientů, kteří podstupují pravidelné preventivní prohlídky. Hypertriglyceridémie úzce souvisí s nekontrolovaným diabetem mellitem, obezitou, nealkoholickým ztučněním jater a nezdravým životním stylem, které jsou častější ve vyspělých zemích. 

Mezi rizikové faktory patří: 

 • Věk nad 70 let
 • Pohlaví - muži jsou mnohem náchylnější k rozvoji HTG
 • Rodinná anamnéza 
 • Kouření
 • Nezdravá strava
 • Nadužívání alkoholu
 • Diabetes mellitus
 • Obezita
 • Metabolický syndrom
 • Nedostatek fyzické aktivity
 • Vysoký krevní tlak

 

Genetika

Jak již bylo zmíněno výše, existuje mnoho typů HTG, a proto se genetika každého typu liší. Bylo identifikováno mnoho specifických genových mutací a výzkum stále pokračuje. 

- Primární hypertriglyceridémie

 • Autosomálně dominantní vzorec - jeden mutovaný gen se dědí od jednoho z rodičů. Postižený jedinec má 50% šanci, že nemoc přenese na své potomky.
 1. Familiární hypertriglyceridemie - je způsobena mutací buď v genu pro LDL receptor, Apo B-100 nebo PCSK9.  
 2. Familiární kombinovaná hyperlipidemie - způsobená mutací v genu LPL na chromozomu 8p21.
 • Autosomálně recesivní vzorec - musí být přítomny dvě kopie abnormálního genu - oba rodiče tedy musí být buď postiženi, nebo přenašeči onemocnění. 
 1. Familiární hyperlipoproteinemie typu I. - způsobená nedostatkem nebo defektem buď enzymu lipoproteinové lipázy (LPL), nebo jejího kofaktoru Apo C-II.

- Sekundární hypertriglyceridémie -  jsou multifaktoriální, což znamená, že pro vznik onemocnění musí být přítomny jak genetické faktory, tak faktory prostředí. Zákonitosti dědičnosti jsou často nejasné. 

Známky a projevy onemocnění

HTG zůstává dlouho němá a obvykle nevyvolává žádné příznaky, dokud se neprojeví výrazně zvýšená hladina TAG v krvi (definovaná jako hladina TAG vyšší než 11,4 mmol/l). Pokud se rozvine závažná hypertriglyceridémie, mohou se u pacientů objevit některé z následujících příznaků nebo tělesných změn: 

 • Zažívací trakt: náhlá bolest břicha, nevolnost, zvracení
 • Potíže s dýcháním
 • Eruptivní xantomy (usazeniny lipidů v kůži)
 • Lipaemia retinalis (abnormální barva sítnicových tepen) 
 • Rohovkový arcus (bělavý nebo velký prstenec kolem rohovky)
 • Xanthelasmata (nažloutlá ložiska tuku kolem očí)

 

Diagnostika

Přestože se vysoké hladiny glyceridů vyskytují u 20-30 % dospělé populace, obvykle se neprojevují žádné příznaky a diagnóza je často náhodná. Diagnóza a klasifikace HTG je založena výhradně na hladině TAG v krvi. Je důležité si uvědomit, že doporučené hodnoty a hodnoty používané pro klasifikaci se vztahují na hladiny TAG nalačno. 

Pro provedení důkladného vyšetření je třeba získat tzv. lipidový profil. Jedná se o jednoduchý krevní test, při kterém lékaři pátrají po zvýšených hladinách všech typů lipoproteinů a cholesterolu. Kdykoli je u pacienta diagnostikována HTG, je prvním krokem vyloučení sekundárních příčin, aby bylo možné stanovit vhodný léčebný plán. 

Terapie

Hlavním cílem léčby HTG je snížit riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění nebo pankreatitidy, a to jak nefarmakologickou, tak farmakologickou léčbou.

Nejúčinnějšími způsoby, jak snížit hladinu triglyceridů, jsou úpravy životního stylu, včetně zařazení zdravé stravy, cvičení a snížení hmotnosti. Nejvýhodnější je pro člověka abstinence od alkoholu a snížení příjmu jednoduchých sacharidů. Pokud tyto změny samy o sobě nestačí, může být indikována farmakoterapie.

- Změny životního stylu

 • Abstinence od alkoholu
 • Cvičení (více než 2,5 hodiny aerobního cvičení týdně) 
 • Vyhýbání se příjmu jednoduchých sacharidů
 • Snížení hmotnosti (obezita je jednou z příčin sekundární hypertriglyceridémie) 
 • Kontrola glykémie (diabetes mellitus enormně zvyšuje riziko komplikací) 

- Farmakoterapie

 • Statiny jsou léky první volby používané ke snížení hladiny lipidů blokováním enzymu, který játra používají k produkci lipidů.
 • Pokud samotné statiny nepostačují k dosažení cílů léčby nebo pokud pacient nemůže statiny užívat, mohou být přidány nestatinové léky snižující hladinu lipidů.
 1. Fibráty 
 2. Niacin (vitamin B3)
 3. Ezetimib
 4. Omega-3 mastné kyseliny (obsažené v rybách nebo užívané jako doplňky stravy)
 5. Inhibitory PCSK9 

Prevence

Základem prevence HTG je úprava životního stylu, stejně jako u jiných metabolických onemocnění (obezita, metabolický syndrom, diabetes mellitus). Zavedení zdravé stravy a pravidelného pohybu může být velmi prospěšné a nelze je nahradit léky. Pacientům s HTG se doporučuje: 

 • Pravidelné cvičení (více než 2,5 hodiny aerobního cvičení týdně).
 • Vyhýbat se kouření
 • Vyhýbat se nadměrnému požívání alkoholu
 • Změny ve stravování
 • Vyhnout se jednoduchým sacharidům (zpracované a rafinované cukry ve sladkostech, nealkoholické nápoje).
 1. Do jídelníčku by měli lidé zařadit omega-3 mastné kyseliny (lze je buď nahradit doplňky stravy nebo jsou obsažené v rybách, jako je např. losos, makrela, sardinky)
 2. Lidé by se měli také vyhýbat transmastným tukům (rychlé občerstvení, smažené potraviny, zpracované potraviny) a nasyceným tukům.
 3. Jíst by měli lidé pravidelně, optimálně 5krát denně
 4. Měl by být dodržován pravidelný a dostatečný pitný režim

Dodržování preventivních prohlídek je nezbytné, aby se zabránilo vzniku komplikací, protože HTG zůstává dlouho němá. 

Prognóza

Bez dostatečné léčby onemocnění je prognóza bohužel špatná, zejména v případě přítomnosti dalších rizikových faktorů (vysoký krevní tlak, nekontrolovaná hladina cukru v krvi, obezita, nedostatek fyzické aktivity). Pacienti s hypertriglyceridémií jsou extrémně ohroženi vznikem ischemické choroby srdeční (až 30 %) a pankreatitidy. Prognóza se u geneticky podmíněných forem onemocnění liší, ale je důležité si uvědomit, že i když některé z těžkých stavů vyžadují pevnou vůli a přísná omezení ve stravě a životním stylu, většinu zvýšených triglyceridů lze alespoň částečně kontrolovat.

Doporučení

 • Zlepšete svůj zdravotní stav pravidelným cvičením (ideálně více než 2,5 hodiny aerobního cvičení týdně). 
 • Pokud si všimnete žlutě vypadajících usazenin kolem očí, nechte se vyšetřit na vysokou hladinu triglyceridů. 
 • Zařaďte do svého jídelníčku omega-3 mastné kyseliny. 
 • Absolvujte preventivní prohlídky a krevní testy a předcházejte tak vzniku komplikací HTG. 

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

 • Zlepšete svůj zdravotní stav pravidelným cvičením (ideálně více než 2,5 hodiny aerobního cvičení týdně). 
 • Pokud si všimnete žlutě vypadajících usazenin kolem očí, nechte se vyšetřit na vysokou hladinu triglyceridů. 
 • Zařaďte do svého jídelníčku omega-3 mastné kyseliny. 
 • Absolvujte preventivní prohlídky a krevní testy a předcházejte tak vzniku komplikací HTG. 

Zdroje

 1. Prevalence of hypertriglyceridemia in adults and related cardiometabolic factors. SIMETAP-HTG study | Request PDF. (n.d.). Retrieved April 23, 2022, from https://www.researchgate.net/publication/347836577_Prevalence_of_hypertriglyceridemia_in_adults_and_related_cardiometabolic_factors_SIMETAP-HTG_study
 2. Parhofer, K. G., & Laufs, U. (2019). The Diagnosis and Treatment of Hypertriglyceridemia. Deutsches Ärzteblatt International, 116(49), 825. https://doi.org/10.3238/ARZTEBL.2019.0825
 3. Goyal, A., Cusick, A. S., & Reilly, E. (2022). Familial Hypertriglyceridemia. StatPearls. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556024/
 4. What causes type I hyperlipoproteinemia? (n.d.). Retrieved April 20, 2022, from https://www.medscape.com/answers/126568-15806/what-causes-type-i-hyperlipoproteinemia
 5. Hypertriglyceridemia: Practice Essentials, Pathophysiology, Etiology. (n.d.). Retrieved April 20, 2022, from https://emedicine.medscape.com/article/126568-overview
 6. D, C., R, M., R, R., A, M., & S, R. (2015). Lipaemia Retinalis. The Official Scientific Journal of Delhi Ophthalmological Society, 26(2), 107–110. https://doi.org/10.7869/DJO.149
 7. Parhofer, K. G., & Laufs, U. (2019). The Diagnosis and Treatment of Hypertriglyceridemia. Deutsches Ärzteblatt International, 116(49), 825. https://doi.org/10.3238/ARZTEBL.2019.0825
 8. Hypertriglyceridemia in adults: Management - UpToDate. (n.d.). Retrieved April 23, 2022, from https://www.uptodate.com/contents/hypertriglyceridemia-in-adults-management
 9. Statin Alternatives: How Other Drugs Can Help Lower Your Cholesterol. (n.d.). Retrieved April 23, 2022, from https://www.webmd.com/cholesterol-management/features/are-there-statin-alternatives
 10. Hypertriglyceridemia: Practice Essentials, Pathophysiology, Etiology. (n.d.). Retrieved April 23, 2022, from https://emedicine.medscape.com/article/126568-overview#a6
 11. Clinical Practice Guideline: Evaluation and Treatment of Hypertriglyceridemia: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline - PMC. (n.d.). Retrieved April 23, 2022, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3431581/
 12. Prevalence of hypertriglyceridemia in adults and related cardiometabolic factors. SIMETAP-HTG study | Request PDF. (n.d.). Retrieved April 23, 2022, from https://www.researchgate.net/publication/347836577_Prevalence_of_hypertriglyceridemia_in_adults_and_related_cardiometabolic_factors_SIMETAP-HTG_study

Mohlo by vás zajímat