Cílem zprávy o složení těla je kvantifikovat genetické faktory, které přispívají k variabilitě tvaru našeho těla, včetně rozložení tukových a netukových složek vaší hmotnosti.

Tělesná stavba

Na tomto článku se v současné době pracuje. Brzy bude vydána důkladnější verze.

Pozorované geny

Polygenní dědičnost

Významné geny: FTO,MC4R

Gen FTO má prokázanou souvislost s obezitou. Bylo zjištěno, že určité změny v tomto genu ovlivňují zejména kolísání indexu tělesné hmotnosti (BMI) a predispozici k obezitě.

Mutace v genu MC4R jsou nejčastější monogenní příčinou těžké obezity. Receptor MC4R hraje roli v regulaci chuti k jídlu a energetické rovnováhy.

O složení těla

Cílem genetického výsledku o složení těla je kvantifikovat genetické faktory, které přispívají k variabilitě tvaru našeho těla, včetně rozložení tukových a netukových složek vaší hmotnosti.

Co vědět o tělesné skladbě

Kromě sledování tělesné hmotnosti je důležité znát i procentuální složení svého těla, které nám může říct o našem celkovém zdraví o dost víc. 30 až 50 % celkové hmotnosti obvykle tvoří kosterní svalstvo, zatímco tuk může tvořit od 10% až po více než 50 %.

Doporučení

Rozdíly v genetice sice mohou ovlivnit složení našeho těla, ale vliv tréninku a odhodlání v kombinaci se správnou výživou je pravděpodobně stále mnohem větší než veškerý známý vliv genetiky.

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

Rozdíly v genetice sice mohou ovlivnit složení našeho těla, ale vliv tréninku a odhodlání v kombinaci se správnou výživou je pravděpodobně stále mnohem větší než veškerý známý vliv genetiky.

Zdroje

V současné době pracujeme na přípravě lepšího seznamu zdrojů a studií. Bude již brzy hotový!

Mohlo by vás zajímat