Vaše životní rozhodnutí i genetická výbava jsou určujícími faktory délky našeho života. Geny rozhodně hrají klíčovou roli při určování délky života, ale je třeba vzít v úvahu genetické sklony k určitým onemocněním, další genové variace a potenciální mutace, životní styl a faktory prostředí.

Zdraví, DNA a dlouhověkost: je vše zakódováno v genech?

Jedinci, kteří se dožívají přes 100 let, se čím dál tím častěji dostávají na titulní stránky novin a lidé se snaží upravit svůj život ve snaze žít déle a zdravěji - ale co skutečně rozhoduje o délce života? Stačí k prodloužení dlouhověkosti změna životního stylu, nebo je vryta do DNA? Stručná odpověď zní, že obojí - vaše životní rozhodnutí i genetická výbava jsou určujícími faktory délky našeho života. Pojďme se však do jednotlivých kategorií ponořit hlouběji.

Genetika stárnutí

Po velmi dlouhou dobu se lidé domnívali, že stárnutí je geneticky naprogramováno, a tak byl tento proces považován za přirozené pokračování životního cyklu. Tato myšlenka byla již dávno opuštěna a dnes je běžný (a přijatelným) pohled na stárnutí jako na proces, při kterém se živý organismus opotřebovává v důsledku zhoršování opravných mechanismů. To je sice částečně pravda, ale schopnost lidského těla přežít v těch nejextrémnějších situacích naznačuje, že naše organismy jsou mnohem silnější, než si myslíme. Pokud je tomu tak, měla by být dlouhověkost normou díky rodině genů zodpovědných za aktivaci opravných mechanismů ve stresovém prostředí. [1] No, ačkoliv je celá problematika ještě o trochu složitější, geny rozhodně hrají klíčovou roli při určování délky života

Studie Toma Johnsona, průkopníka v oblasti genetiky stárnutí, byly jedny z prvních, které prokázaly souvislost mezi stárnutím a genetikou. Jeho první studie se soustředily na hlístice, u nichž oddělil dlouhověké jedince od krátkověkých. Analýza hybridů získaných z různých kmenů škrkavek (C. Elegans) mu umožnila odhadnout, že dědičnost jejich délky života se pohybuje mezi 20 a 50 %.[2] Od té doby bylo provedeno mnoho studií a pokroků v této oblasti, které umožnily širší pochopení fungování těchto genů u člověka. Dnes se odhaduje, že přibližně 25% faktorů, ovlivňující lidskou dlouhověkost, je určeno geneticky. Ne náhodou se říká, že delší délka života se dědí v rodinách, přičemž se očekává, že děti a sourozenci dlouhověkých jedinců budou také žít déle. Předpokládá se, že za to, jak dlouho může člověk žít, jsou zodpovědné odchylky několika genů, přičemž některé odchylky se běžně vyskytují v genech APOE, FOXO3 a CETP. Zajímavé je, že tyto variace nemusí být nutně přítomny u všech dlouhověkých jedinců. Tato skutečnost naznačuje, že s dlouhým životem by mohly souviset ještě další odchylky ve více genech, z nichž některé dosud nebyly identifikovány.[3] Ačkoli tedy může být opožděné stárnutí a delší délka života částečně diktována naší DNA, náš organismus je mnohem složitější - a je třeba vzít v úvahu genetické sklony k určitým onemocněním, další genové variace a potenciální mutace, životní styl a faktory prostředí. Testy DNA a sekvenování genomu jsou skvělým způsobem, jak zjistit své predispozice k delšímu životu a také potenciální nemoci, které se u vás mohou objevit, abyste mohli včas přijmout opatření k jejich prevenci. Je však důležité si uvědomit, že delší délka života se ne vždy rovná zdravějšímu životu.

dlouhovekost_zdravi_dna_geneticky test

Průměrná délka života při narození se v západním světě v posledním století postupně prodlužuje díky pokroku ve zdravotnictví, omezení infekčních nemocí, zlepšení životního prostředí (volný a neomezený přístup k čisté a nezávadné vodě a potravinám), lepším bytovým a životním podmínkám - a na co dalšího si vzpomenete. Kojenecká a dětská úmrtnost je nižší než kdykoli předtím, ale k prodloužení délky života v dnešní době významně přispěl i boj s nemocemi běžnými pro starší lidi, jako je rakovina nebo cukrovka 2. typu, a také vývoj léčebných postupů, které jsou pro pacienty výhodné. To nás vede k tomu, abychom přehodnotili otázku dlouhověkosti a hovořili o stárnutí ve smyslu úspěšného stárnutí, ne jen umělému udržení délky života bez odpovídající kvality.

Lidská dlouhověkost a životní styl

Dlouhověcí jedinci nemusí mít nutně stejné genové variace, ale většina z nich má podobné návyky a životní styl: mnozí z nich jsou nekuřáci, mají poměrně zdravou váhu a dobře zvládají (a většinou zvládali) stres. Čtete správně - stres je znám jako jeden z nejvlivnějších faktorů předčasného stárnutí. Chronický stres zvyšuje riziko deprese, úzkostných poruch, srdečních onemocnění a vysokého krevního tlaku - to vše přispívá ke zkrácení průměrné délky života asi o 2 roky u mužů i žen.[4] Kouření se může zdát jako samozřejmá překážka na cestě k delšímu a zdravějšímu životu, ale jedná se o přetrvávající zlozvyk, se kterým je pro mnohé těžké přestat - a přesto bylo zjištěno, že zanechání kouření před 40. rokem života snižuje riziko úmrtí na jakoukoli nemoc spojenou s kouřením o 90 %.[5] Totéž platí pro cvičení, omezení alkoholu a dostatek spánku - není třeba zacházet do žádných extrémů, ale dodržování obecných pravidel zdravého životního stylu vám může skutečně přinést velmi hmatatelné výhody v podobě toho, že budete zdraví a samostatní dlouho až do vysokého věku.

Další důležitá souvislost mezi životním stylem a dlouhověkostí úzce souvisí se stravou. Omezení stravy může vyvolat molekulárně-genetickou reakci, která oddaluje stárnutí a fenotypy související s věkem. Ne náhodou jsou některé geografické oblasti, které se vyznačují výjimečnou dlouhověkostí (např. regiony Sardinie a Kalábrie v Itálii), proslulé svou ipoprotetickou stravou, jako je známá středomořská dieta.[6] Tato tradiční strava stimuluje molekulární mechanismy, které mohou prodloužit délku života. Středomořská dieta není jedinou zdravou dietou (i když je již dlouho považována za absolutního vítěze mezi životosprávnými dietami) [7]; mezi další zdravé volby může patřit flexitariánská dieta nebo dieta DASH. Obecně platí, že zdravá strava by se měla zaměřit na příjem ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků. Středomořská strava také upřednostňuje luštěniny a olivový olej, stejně jako ryby a drůbež jako zdroje libových bílkovin. Červené maso se obvykle omezuje kvůli jeho souvislosti s negativními účinky na organismus, jako je zvýšené riziko vzniku cukrovky 2. typu, ischemické choroby srdeční a dokonce některých typů rakoviny - to však neznamená, že by tyto diety měly být prosté. Tradiční středomořská strava se totiž vyznačuje dokonce i mírnou konzumací červeného vína (pokud nejsou zdravotní kontraindikace). Tento druh stravy by mohl nejen oddálit stárnutí, ale také snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění[8], snížit index tělesné hmotnosti[9], a dokonce zkrátit věk mozku o pět let.[10] Výběr stravy, která je pro vaše tělo vhodná, je důležitým krokem k delšímu životu a informované rozhodování o tom, jak o své tělo pečujete, by mělo být vždy prioritou.

prevence_dna_analyza_zdravi_genetika

Dalším velmi důležitým faktorem, který úzce souvisí s tím, jak náš životní styl ovlivňuje kvalitu našeho života a stárnutí, je oxidační stres. Měli bychom udělat krok zpět a zamyslet se nad tím, co vlastně stárnutí je: proces charakterizovaný postupnou ztrátou funkce tkání a orgánů. Naše tělo je složitý mechanismus a produkuje chemicky reaktivní molekuly obsahující kyslík a dusík. Reaktivní formy kyslíku a dusíku (souhrnně označované jako RONS nebo volné radikály) vznikají v našem těle při několika procesech a mohou mít určitý negativní vliv na jeho celkové fungování - pokud nejsou neutralizovány antioxidační obranou. K oxidačnímu stresu dochází, když je nerovnováha mezi produkcí RONS a antioxidační obranou, která ji vyvažuje. Teorie stárnutí založená na oxidačním stresu vychází z hypotézy, že stárnutí (a tedy ztráta některých funkcí) je vyvoláno hromaděním poškození způsobených RONS. Ačkoli se jedná pouze o hypotézu, existují také jasné důkazy, že oxidační stres se podílí na vzniku několika stavů souvisejících s věkem, jako jsou rakovina, kardiovaskulární a neurodegenerativní onemocnění.[11] Obecná představa o tom, jak náš životní styl ovlivňuje stárnutí, je navíc snadno pozorovatelná na příkladu tohoto procesu - jasně ukazuje, co se v našem těle děje ve všech fázích života. K oxidačnímu stresu dochází přirozeně, ačkoli k tvorbě volných radikálů přispívá několik faktorů, jako je strava, návyky a podmínky životního prostředí (např. znečištění a záření). Protože se jedná o přirozený proces, nemůžeme proti němu nijak bojovat, ale můžeme si zajistit dostatek antioxidantů, abychom ho vyvážili dodržováním zdravého životního stylu.[12]

Když už jsme zjistili, že životní styl je stejně důležitý jako vaše geny, nezapomínejme, že vědci se nepřetržitě snaží odhalit tajemství genů dlouhověkosti a dalších faktorů, které naší společnosti umožní přejít od léčby nemocí souvisejících s věkem k jejich prevenci. A i když ještě nejsme zcela u konce, můžete již nyní podniknout kroky, které vám zajistí delší a zdravější život. Informovat se o tom, jak váš životní styl ovlivňuje vaše celkové zdraví, a být si vědom svých genetických dispozic k určitým onemocněním je prvním krokem k získání kontroly nad vlastním životem a oddálením stárnutí.

Doporučení

  • Ačkoli tedy může být opožděné stárnutí a delší délka života částečně diktována naší DNA, náš organismus je mnohem složitější - a je třeba vzít v úvahu genetické sklony k určitým onemocněním, další genové variace a potenciální mutace, životní styl a faktory prostředí.
  • Dalším velmi důležitým faktorem, který úzce souvisí s tím, jak náš životní styl ovlivňuje kvalitu našeho života a stárnutí, je oxidační stres.
  • Životní styl je stejně důležitý jako vaše geny. Vědci se nepřetržitě snaží odhalit tajemství genů dlouhověkosti a dalších faktorů, které naší společnosti umožní přejít od léčby nemocí souvisejících s věkem k jejich prevenci.

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

  • Ačkoli tedy může být opožděné stárnutí a delší délka života částečně diktována naší DNA, náš organismus je mnohem složitější - a je třeba vzít v úvahu genetické sklony k určitým onemocněním, další genové variace a potenciální mutace, životní styl a faktory prostředí.
  • Dalším velmi důležitým faktorem, který úzce souvisí s tím, jak náš životní styl ovlivňuje kvalitu našeho života a stárnutí, je oxidační stres.
  • Životní styl je stejně důležitý jako vaše geny. Vědci se nepřetržitě snaží odhalit tajemství genů dlouhověkosti a dalších faktorů, které naší společnosti umožní přejít od léčby nemocí souvisejících s věkem k jejich prevenci.

Zdroje

[1] Unlocking the Secrets of Longevity Genes (scienceamerican.com), https://www.scientificamerican.com/article/unlocking-the-secrets-of-longevity/

[2] G. Passarino, F. De Rango, and A. Montesanto, “Human longevity: Genetics or Lifestyle? It takes two to tango,” Immunity & Ageing, vol. 13, no. 1. Springer Science and Business Media LLC, Apr. 05, 2016. doi: 10.1186/s12979-016-0066-z.

[3] Is longevity determined by genetics? (medlineplus.gov), https://medlineplus.gov/genetics/understanding/traits/longevity/

[4] T. Härkänen et al., “Estimating expected life-years and risk factor associations with mortality in Finland: cohort study,” BMJ Open, vol. 10, no. 3. BMJ, p. e033741, Mar. 2020. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033741.

[5] Health Benefits of Quitting Smoking Over Time (cancer.org), https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/benefits-of-quitting-smoking-over-time.html

[6] S. D. Katewa and P. Kapahi, “Dietary restriction and aging, 2009,” Aging Cell, vol. 9, no. 2. Wiley, pp. 105–112, Apr. 2010. doi: 10.1111/j.1474-9726.2010.00552.x.

[7] Mediterranean Diet Repeats as Best Overall of 2020 (webmd.com), https://www.webmd.com/diet/news/20200102/mediterranean-diet-repeats-as-best-overall-of-2020

[8] R. Estruch et al., “Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet,” New England Journal of Medicine, vol. 368, no. 14. Massachusetts Medical Society, pp. 1279–1290, Apr. 04, 2013. doi: 10.1056/nejmoa1200303.

[9] N. S. Boghossian et al., “Adherence to the Mediterranean diet and body fat distribution in reproductive aged women,” European Journal of Clinical Nutrition, vol. 67, no. 3. Springer Science and Business Media LLC, pp. 289–294, Feb. 06, 2013. doi: 10.1038/ejcn.2013.4.

[10] Y. Gu et al., “Mediterranean diet and brain structure in a multiethnic elderly cohort,” Neurology, vol. 85, no. 20. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp. 1744–1751, Oct. 21, 2015. doi: 10.1212/wnl.0000000000002121.

[11] I. Liguori et al., “Oxidative stress, aging, and diseases,” Clinical Interventions in Aging, vol. Volume 13. Informa UK Limited, pp. 757–772, Apr. 2018. doi: 10.2147/cia.s158513.

[12] How does oxidative stress affect the body? (medicalnewstoday.com), https://www.medicalnewstoday.com/articles/324863

Mohlo by vás zajímat

No items found.