Bazocelulární karcinom je zhoubný nádor, který začíná ve spodní části kůže. Roste velmi pomalu a téměr nikdy nemetastazuje, má tedy velmi dobrou prognózu.

Bazocelulární karcinom

Pozorované geny

Polygenní dědičnost

Významné geny: TP53,MC1R, SLC45A2.

Mutace TP53 jsou u BCC jednou z nejčastějších genetických změn a mohou vést k rozvoji a progresi onemocnění.

Některé varianty MC1R mohou zvyšovat riziko vzniku BCC. Předpokládá se, že toto riziko souvisí s úlohou genu v pigmentaci kůže a reakcí na UV záření.

Gen SLC45A2 se podílí na pigmentaci a jeho varianty jsou spojeny s barvou kůže a náchylností k rakovině kůže.

Souhrn

Bazocelulární karcinom je zhoubný nádor, který vzniká v dolní části kůže. Roste velmi pomalu a téměř nikdy nemetastazuje, což určuje jeho skvělou prognózu. Obvykle vzniká na místech často vystavených slunci a jeví se jako lesklé léze barvy kůže, červené nebo tmavší.

Přehled

Bazocelulární karcinom (BCC) je celosvětově nejčastějším nádorovým onemocněním. Obvykle se vyskytuje na slunci vystavených místech kůže a může mít různé klinické projevy. Nejdůležitějším rizikovým faktorem je expozice slunečnímu záření, mezi další patří věk, osobní a rodinná anamnéza BCC, imunosuprese, radioterapie, expozice arzenu atd. Definitivní diagnózu lze stanovit až po provedení biopsie. Existuje mnoho možností léčby, včetně chirurgického zákroku, lokálních léků, kryoterapie, laserové terapie atd. Vzniku bazocelulárního karcinomu se můžete pokusit zabránit tím, že se budete vyhýbat slunci v době jeho největšího výskytu a používat opalovací krém. BCC má při včasné diagnóze a léčbě vynikající prognózu. 

Prevalence a rizikové faktory

Bazocelulární karcinom je celosvětově nejčastějším nádorovým onemocněním. V Evropě se jeho incidence odhaduje na 50 až 80 nových pacientů na 100 000 osob ročně.[1] V roce 2019 bylo celosvětově zaznamenáno 4 miliony případů. Výskyt se však v různých zemích a věkových kategoriích výrazně liší. 

Hlavním rizikovým faktorem BCC je vystavení slunečnímu záření - zejména expozice škodlivým UV paprskům, včetně solárií. Poškození způsobené UV zářením závisí na několika faktorech, jako je celková celoživotní expozice, intenzita a typ kůže. Mnohem více jste vystaveni slunečnímu záření, pokud žijete na slunném místě nebo ve vysoké nadmořské výšce. 

U lidí se světlou kůží, která snadno pihovatí nebo se snadno spálí, dochází k mnohem častějšímu vzniku BCC. 

Nicméně 20 % BCC vzniká v oblastech, které nejsou vystaveny slunci, takže roli hrají i další rizikové faktory[2]. 

Mezi ně patří např:

 • Osobní nebo rodinná anamnéza rakoviny kůže. Pokud jste již jednou nebo vícekrát prodělali BCC, je pravděpodobné, že se u vás objeví znovu. 
 • Zvyšující se věk
 • Radioterapie (při léčbě akné a jiných kožních onemocnění). 
 • Expozice arzénu. Arzen je toxický kov, který zvyšuje riziko vzniku několika druhů rakoviny, včetně BCC. Je široce rozšířen v životním prostředí. Většina lidí je mu však vystavena minimálně. 
 • Imunosuprese. Imunosupresivní léky, jako jsou antirejekční léky po transplantaci nebo léky k léčbě některých autoimunitních onemocnění, snižují schopnost organismu bojovat proti rakovině a významně zvyšují riziko vzniku BCC. 
 • Specifické vzácné genetické syndromy, jako je xeroderma pigmentosum a syndrom nevoidního bazocelulárního karcinomu (Gorlin-Goltzův syndrom), vystavují postižené jedince vysokému riziku vzniku BCC. 

Genetika

Bazocelulární karcinom (BCC) se obvykle vyvíjí sporadicky, ale může být také důsledkem Gorlinova syndromu (známého také jako syndrom nevoidního bazocelulárního karcinomu), což je autozomálně dominantně dědičné onemocnění (onemocnění může způsobit pouze jedna mutovaná alela). Za klíčovou příčinu se považuje vystavení ultrafialovému (UV) záření, které vede k bodovým mutacím (obvykle reprezentovaným přechody bází C>T a CC>TT). BCC je známá nejvyšší mírou mutací mezi nádorovými onemocněními, která přesahuje 65 mutací/Mbp (megabázový pár). Genetická podstata sporadického BCC v běžné populaci stále není zcela odhalena. 

 

Na vzniku BCC se podílejí některé tumor supresorové geny a protoonkogeny (mutace tohoto genu vede k nekontrolovanému dělení buněk), geny PTCH1 a SMO, tumor supresorový gen TP53 a také členové rodiny protoonkogenů RAS[3].

Tyto změny často vedou ke ztrátě funkce mutací v genu PTCH1 nebo aktivačním mutacím v genu SMO. Analýzy celoexomového sekvenování (WES) také odhalily různé postižené geny a dráhy, včetně genů MYCN, PPP6C, PTPN14, STK19 a LATS1[4-6].

V Macromo se pro hodnocení používá polygenní skóre rizika, které určuje genetické riziko člověka. Skóre polygenního rizika (PRS) je odhad pravděpodobnosti, že jedinec je nositelem daného znaku na základě genetiky, bez zohlednění faktorů prostředí. Varianty napříč jeho genomem jsou sečteny a váženy podle jejich vlivu na onemocnění nebo znak[7].

Příznaky a symptomy

Bazocelulární karcinom se obvykle vyskytuje na místech vystavených slunci, zejména na obličeji, uších, krku, pokožce hlavy, hrudníku, ramenou a zádech. Nezapomeňte však, že se může vyskytovat i kdekoli na těle, například na genitáliích. 

Pět varovných příznaků může naznačovat, že se jedná o BCC:

 • Otevřená rána, která se nehojí. Vřed může krvácet, vytékat nebo se tvořit krusta. Vřed může přetrvávat několik týdnů nebo se může zdát, že se zotaví a pak se vrátí.
 • Zarudlá nebo podrážděná oblast, která může krustovat, svědit, bolet nebo nezpůsobovat žádné potíže.
 • Lesklý hrbolek nebo uzlík, který je perleťový nebo čirý, růžový, červený nebo bílý, nebo dokonce opálený, hnědý či černý. 
 • Malý růžový výrůstek s mírně vyvýšeným, zvlněným okrajem a krustovitým středem. V jeho blízkosti se mohou časem vytvořit drobné cévky. 
 • Oblast podobná jizvě, která má plochou bílou, žlutou nebo voskovou barvu se špatně ohraničenými okraji. Může být varovným příznakem invazivního BCC[8].
 • Bazocelulární karcinom však může vypadat jinak než výše popsané projevy. Někdy může připomínat některá nenádorová kožní onemocnění, jako je lupénka nebo ekzém. 
 • U lidí s jinou barvou pleti může být léze často zaměněna za mateřská znaménka, protože polovina lézí je hnědá.

Bazocelulární karcinom má navíc opravdu nízký metastazující potenciál, což znamená, že se jen zřídka šíří po celém těle. Pokud si všimnete podezřelé léze, měli byste se poradit se svým praktickým lékařem nebo dermatologem.

 

Diagnóza

Zkušený lékař může stanovit diagnózu pouze na základě klinických projevů. Dermatolog může použít dermatoskop, speciální přístroj pro vizuální diagnostiku kožních onemocnění. 

Definitivní diagnóza se stanoví na základě biopsie postižené oblasti kůže. Lékař může odebrat malý kousek tkáně, který vyšetří pod mikroskopem. Ve většině případů lze mikroskopické vyšetření provést až po úplném vyříznutí léze. 

Terapie 

Bazocelulární karcinom je v časných stadiích snadno léčitelný. Je nezbytné jej léčit, aby nevedl k závažným znetvořujícím komplikacím. 

K dispozici je několik možností léčby:

 • Chirurgické odstranění je preferovanou léčbou BCC, zejména u lézí nalezených v časných stadiích. Existují různé způsoby, kterými může dermatolog provést chirurgické odstranění, jako je excize, kyretáž (seškrábnutí léze) nebo elektrodesikace (použití elektrického proudu k odstranění nádoru). 
 • Kryoterapie 
 • Fotodynamická (světelná) terapie 
 • Laserová terapie
 • Lokální léčba 
 • Radioterapie

Bazocelulární karcinom může vyžadovat další léčbu, pokud se rakovina rozšířila do celého těla[9].

Prevence 

 • Přestože je BCC celosvětově nejčastějším nádorovým onemocněním, většině případů lze předcházet. 
 • Můžete přijmout několik opatření, abyste minimalizovali riziko vzniku rakoviny kůže[10].
 • Vyhýbejte se pobytu na slunci od 10 do 16 hodin. 
 • Vyhýbejte se soláriím. 
 • Denně používejte opalovací krém s ochranným faktorem SPF 30 nebo vyšším, a to i v zamračených dnech. 
 • Používejte speciální ochranný oděv. 
 • Užívání perorálních doplňků niacinamidu (vitamin B3) může u osob s vysokým rizikem BCC snížit míru vzniku rakoviny kůže o 23 %[11].
 • Pravidelně si kontrolujte kůži a všímejte si případných změn a varovných příznaků.
 • Každoročně navštěvujte dermatologa. 

Prognóza

Prognóza BCC závisí na potenciálním riziku recidivy, které souvisí s lokalizací a klinickým a histopatologickým (mikroskopickým) nálezem. 

Většina případů má naštěstí vynikající prognózu. 

Pokud se bazocelulární karcinom dlouho neléčí, může se rozrůstat a stát se znetvořujícím a nebezpečným. Vzácně se může rozšířit hluboko do tkáně a kostí nebo dokonce do vzdálených orgánů. 

Pokud jste již jednou BCC měli, vystavujete se vyššímu riziku recidivy tohoto nádoru a vzniku jiného kožního nádoru, například melanomu. Měli byste chodit na pravidelné kontroly, abyste co nejdříve odhalili jakoukoli novou lézi.

Doporučení

 • Vyhněte se slunečnímu záření od 10 do 16 hodin. 
 • Vyhýbejte se soláriím. 
 • Každý den používejte opalovací krém s ochranným faktorem SPF 30 nebo vyšším.
 • Užívejte perorální doplňky niacinamidu (vitamin B3).
 • Pravidelně si kontrolujte pokožku.
 • Každoročně navštivte dermatologa. 

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

Zdroje

[1] Basal cell carcinoma, European Skin Cancer Foundation, http://www.escf-network.eu/en/patients/skin-cancer/basal-cell-carcinoma.html

[2] McDaniel B, Badri T, Steele RB. Basal Cell Carcinoma. [Updated 2022 Sep 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482439/

[3] Pellegrini C, Maturo MG, Di Nardo L, Ciciarelli V, Gutiérrez García-Rodrigo C, Fargnoli MC. Understanding the Molecular Genetics of Basal Cell Carcinoma. Int J Mol Sci. 2017;18(11):2485. doi:10.3390/ijms18112485

[4] Nawrocka PM, Galka-Marciniak P, Urbanek-Trzeciak MO, et al. Profile of Basal Cell Carcinoma Mutations and Copy Number Alterations - Focus on Gene-Associated Noncoding Variants. Front Oncol. 2021;11. Accessed January 2, 2023. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2021.752579

[5] Dika E, Scarfì F, Ferracin M, et al. Basal Cell Carcinoma: A Comprehensive Review. Int J Mol Sci. 2020;21(15):5572. doi:10.3390/ijms21155572

[6] Hoashi T, Kanda N, Saeki H. Molecular Mechanisms and Targeted Therapies of Advanced Basal Cell Carcinoma. Int J Mol Sci. 2022;23(19):11968. doi:10.3390/ijms231911968

[7] Page ML, Vance EL, Cloward ME, et al. The Polygenic Risk Score Knowledge Base offers a centralized online repository for calculating and contextualizing polygenic risk scores. Commun Biol. 2022;5(1):899. doi:10.1038/s42003-022-03795-x

[8] Basal cell carcinoma Warning signs, Skin Cancer Foundation, (skincancer.org), https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/basal-cell-carcinoma/bcc-warning-signs-images/

[9] Basal cell carcinoma Treatment, Skin Cancer Foundation, (skincancer.org), https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/basal-cell-carcinoma/bcc-treatment-options/

[10] Can Basal and Squamous Cell Skin Cancers Be Prevented?, (cancer.org), 

https://www.cancer.org/cancer/basal-and-squamous-cell-skin-cancer/causes-risks-prevention/prevention.html

[11] Starr P. Oral Nicotinamide Prevents Common Skin Cancers in High-Risk Patients, Reduces Costs. Am Health Drug Benefits. 2015;8(Spec Issue):13-14.

Mohlo by vás zajímat