Yevheniia Rakhmankina

Yevheniia Rakhmankina

Medical Author

Protein Drinks & Shakes: Are They Good for You?

Protein drinks and supplements can help us with muscle growth and achieving our dream weight, but it's important to use them correctly and in adequate amounts.

Read More

How to Have Healthy Hair? 9 Tips for Beautiful Hair

The key influence is undoubtedly genetics, but hair is also affected by many environmental and lifestyle factors. You can keep your hair shiny and strong with a healthy diet and proper care.

Read More

Lactose Intolerance

Lactose intolerance is a common digestive disorder affecting lactose's ability to digest. It leads to abdominal symptoms like pain, cramps, bloating, gas, diarrhea, nausea...

Read More

Bladder cancer

Bladder cancer is the 10th most common cancer worldwide. There are many risk factors, with smoking being the most significant modifiable one. There are many risk factors.

Read More

Basal cell carcinoma

Basal cell carcinoma is a malignant tumor that starts in the lower part of the skin. It grows very slowly and almost never metastasizes, which defines its great prognosis.

Read More

What Is DNA and What Is Its Purpose? It Is Your Biological ID

Your DNA itself is a record of your ancestors. DNA encodes hereditary information used in the development and functioning of all living organisms. Genes are segments that carry this information.

Read More

How to Sleep Better? Quality Matters

Sleep is a vital part of our lives. It is the time when the body repairs itself, and the brain processes information. Lack of sleep can adversely affect our health, mood, and performance.

Read More

Too tired? What Is Fatigue & How to Treat It

Fatigue is a term used to describe an overall feeling of tiredness, lack of energy, and motivation. To improve fatigue, you need to get to the bottom of what’s causing it.

Read More

Healthy Tanning and Sunbathing - How to Care of Your Skin?

Tanning has many benefits. It can improve mood, tan the skin, improve sleep and help in the production of vitamin D. However, the excess can cause burns, heat stroke, dehydration or skin cancer.

Read More

Allergies

An allergy is an exaggerated immune reaction to substances commonly encountered in the environment. Exposure to an allergen leads to the production of antibodies and subsequent reactions to it.

Read More

Stroke

Stroke is a medical condition caused by an interrupted blood supply to the brain or an area of the brain. It’s the second leading cause of death and can cause various neurological deficits.

Read More

Inflammatory Skin Diseases

Inflammatory skin diseases are conditions that cause various itchy skin lesions. These include psoriasis, atopic dermatitis, and seborrheic dermatitis.

Read More

G6PD deficiency

G6PD (glucose-6-phosphate dehydrogenase) deficiency is an inherited X-linked recessive disorder. It is the most common enzymatic deficiency which leads to the destruction of red blood cells.

Read More

Age-Related Macular Degeneration

Age-related macular degeneration (AMD) is a disease that affects a person's central vision. There are two types: dry (atrophic or nonexudative) and wet (neovascular and exudative) macular degeneration

Read More

Restless Leg Syndrome

Restless leg syndrome (RLS) is a condition characterized by an unpleasant feeling deep in your legs. It usually occurs during the night and can be relieved by movement or walking.

Read More

Bronchiectasis

Bronchiectasis is a condition characterized by scarring and dilation of the bronchi. It causes chronic productive cough with mucopurulent (yellowish-sticky) sputum.

Read More

Deep Vein Thrombosis

Deep vein thrombosis is a condition in which a blood clot forms in one or more of the deep veins in your body, most commonly in lower limbs. The affected area might be warm, red, swollen, and painful.

Read More

Hereditary Hemochromatosis

Hemochromatosis is an autosomal recessive (hereditary) disorder caused by an HFE gene mutation. It leads to increased iron uptake, subsequent iron overload and its accumulation in various tissues.

Read More

Nonsyndromic Hearing Loss and Deafness

Nonsyndromic hearing loss (NSHL) is a partial or total loss of hearing that is not associated with other signs and symptoms. It’s important to provide screening for hearing loss for children early.

Read More

Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Obstructive sleep apnea (OSA) is a condition in which individuals experience pauses in breathing (apnea) during sleep, which are associated with partial or complete closure of the throat.

Read More

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a group of disorders consisting of chronic bronchitis and emphysema. Symptoms include breathing difficulties and cough.

Read More

Polycystic Ovary Syndrome

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common condition that alters women’s hormone levels. It is characterized by an excess of male sex hormones, ovarian cysts, and irregular periods.

Read More

Uterine Fibroids

Uterine fibroids (leiomyomas) are common noncancerous outgrowths that can appear on or in the uterus. Most of them don’t cause any symptoms, but some patients may suffere from e.g. abnormal mensis.

Read More

Proteinové nápoje a koktejly: k čemu jsou dobré?

Proteinové nápoje a doplňky v různých variantách se čím dál častěji objevují v regálech obchodů. Mohou nám pomoci s růstem svalů i s dosažením vysněné váhy, ale je důležité je používat správně a v přiměřeném množství. Pro zdravý organismus je nejdůležitější pestrá a vyvážená strava, kterou proteinovými přípravky nelze nahradit.

Read More

Jak mít zdravé vlasy? 9 tipů, jak mít krásné vlasy

Zdraví vlasů závisí na mnoha faktorech. Klíčovou složkou je sice genetika, ale vlasy ovlivňuje i mnoho faktorů životního prostředí a životního stylu. Díky zdravé výživě, správné péči a vyhýbání se některým stresorům můžete udržet vlasy lesklé a silné.

Read More

Alergie

Alergie je přehnaná reakce imunitního systému na látky, se kterými se běžně setkáváme v okolním prostředí (pyl, prach, buráky, …). Expozice alergenu vede k tvorbě protilátek a následné zánětlivé reakci.

Read More

Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda (CMP) je náhle vzniklá porucha mozkové funkce způsobená přerušením přívodu krve do mozku nebo některé jeho části.

Read More

Co je to DNA a k čemu slouží? Je to vaše biologické ID

DNA je sama o sobě záznamem o našich předchozích generacích. V DNA je zakódována dědičná informace, která je klíčová při vývoji a fungování všech živých organismů.

Read More

Jak na lepší spánek? Na kvalitě záleží

Spánek je důležitou součástí našeho života. Je to doba, kdy se tělo obnovuje a mozek zpracovává informace. Nedostatek spánku může negativně ovlivnit naše zdraví, náladu a celkovou výkonnost. Spánková hygiena popisuje postupy a návyky, které by lidé mohli dodržovat, aby lépe spali. Zahrnuje rutinní postupy, jako je pravidelný čas spánku, čas vstávání a vyhýbání se kávě před spaním. Kvalitní spánek umožňuje vaší mysli odpočívat, díky čemuž jste ráno čilí a svěží. [1]

Read More

Deficit G6PD

Deficit G6PD (glukózo-6-fosfát dehydrogenázy) je dědičné, X-vázané, recesivní onemocnění. Jedná se o nejčastěji se vyskytující deficitem enzymu způsobené onemocnění.

Read More

Syndrom neklidných nohou

Syndrom neklidných nohou je onemocnění charakterizované nepříjemným pocitem hluboko v nohou. Obvykle se objevuje během noci a může se zmírnit pohybem nebo chůzí.

Read More

Zánětlivá onemocnění kůže

Zánětlivá onemocnění kůže se často projevují tvorbou svědivých lézí. Mezi tato onemocnění patří například lupénka (známá také jako psoriáza), atopická dermatitida a seboroická dermatitida.

Read More

Syndrom polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (vaječníků) je běžné onemocnění, které ovlivňuje hladinu hormonů u žen. Vyznačuje se nadbytkem mužských pohlavních hormonů, cystami na vaječnících a nepravidelnou menstruací.

Read More

Syndrom obstrukční spánkové apnoe

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je onemocnění, při kterém dochází k zástavám dechu (apnoe) během spánku. Apnoické pauzy jsou spojeny s částečným nebo úplným uzavřením horních cest dýchacích (hrdla).

Read More

Nesyndromová ztráta sluchu a hluchota

Nesyndromová porucha sluchu je částečná nebo úplná ztráta sluchu, která není spojena s jinými symptomy. Je důležité zajistit screening ztráty sluchu u dětí, aby se předešlo možným komplikacím.

Read More

Věkem podmíněná makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je onemocnění, při kterém dochází k postižení tzv. žluté skvrny (centrální části oční sítnice). Může vést k vážnému poškození zraku.

Read More

Kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom je zhoubný nádor, který začíná růst v tlustém střevě nebo konečníku, což jsou koncové části střeva. Obvykle se projevuje nepříjemnými pocity v břiše, krví ve stolici a dalšími příznaky.

Read More

Hluboká žilní trombóza (flebotrombóza)

Hluboká žilní trombóza (HŽT) je stav, při kterém dojde k vytvoření krevní sraženiny v jedné či více hlubokých žilách v těle, nejčastěji na dolních končetinách. Postižené místo může být teplé, červené, oteklé a bolestivé.

Read More

Hereditární hemochromatóza

Hemochromatóza je autozomálně recesivní (vrozené) onemocnění způsobené mutací v HFE genu. To vede ke zvýšenému vstřebávání železa, následnému překročení fyziologické hladiny železa a hromadění v různých tkáních.

Read More

Chronická obstrukční plicní nemoc

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je skupina onemocnění sestávajících z chronické bronchitidy a emfyzému. Mezi příznaky patří dýchací potíže a kašel.

Read More

Bronchiektázie

Bronchiektázie je stav charakterizovaný zjizvením a rozšířením průdušek. Způsobuje chronický produktivní kašel s hlenovitým (žlutavě lepkavým) sputem. Nemůže být vyléčena.

Read More

Děložní fibroidy

Děložní myomy jsou běžné nenádorové výrůstky, které se mohou objevit na děloze nebo v ní. Obvykle nezpůsobují žádné příznaky, ale mohou způsobovat bolest, krvácení nebo jiné.

Read More

Zdravé opalování - Jak pečovat o svou pokožku?

Opalování má mnoho výhod. Může zlepšit náladu, opálit pokožku, zlepšit spánek a pomoci při tvorbě vitaminu D. V přílišné míře však může způsobit spáleniny, úpal, dehydratace či rakovinu kůže.

Read More

Přílišná únava: jak ji můžeme léčit?

Všichni si procházíme vzestupy a pády v průběhu našeho života a je proto normální, že se někdy cítíme unavení. Hlavními projevy únavy je nedostatek energie a motivace. Chcete-li únavu zlepšit, musíte přijít na kloub tomu, co ji způsobuje. Může být způsobena některými vlivy, jako je nedostatečný spánek nebo nachlazení. Může však být také příznakem některých zdravotních potíží, z nichž některé mohou být, velmi vzácně, dokonce život ohrožující.

Read More