Kardiomyopatie představují skupinu onemocnění srdečního svalu a jsou typické strukturálními a funkčními abnormalitami srdečních komor. Dilatační kardiomyopatie je charakterizovaná dilatací a poruchou kontrakce jedné nebo obou komor.

Dilatační kardiomyopatie

Přehled

Dilatační kardiomyopatie (DCM) je onemocnění srdečního svalu (myokardu). Patří do skupiny nemocí srdce, které jsou definovány strukturálními a funkčními abnormalitami srdečních komor.

DCM obvykle začíná v levé srdeční komoře. Komora se s progresí onemocnění víc a víc roztahuje a její stěny se ztenčují až do té míry, že srdce již nedokáže tak účinně pumpovat krev. U některých lidí může být DCM přítomna zcela bez příznaků, ale vzhledem ke své rozmanitosti může představovat i život ohrožující stav. Dilatační kardiomyopatie je častou příčinou srdečního selhání, nepravidelného srdečního rytmu (arytmie), krevních sraženin a náhlé smrti.[2]

Dilatační kardiomyopatie vyniká mezi ostatními kardiomyopatiemi rozsáhlým seznamem příčin, které za ní stojí. Mezi běžné příčiny patří infekce a genové mutace, ale existují také DCM spojené s alkoholem, dlouhodobou tachykardií nebo mnoha dalšími onemocněními, jako jsou autoimunitní onemocnění, ischemická choroba srdeční, infarkt, vysoký krevní tlak, diabetes, hemochromatóza, konečné stadium onemocnění ledvin, sarkoidóza, nervosvalová onemocnění atd.[4,5]

Podívejte se na nejčastější příčiny v následující tabulce:

Výskyt a rizikové faktory

Roční incidence DCM se odhaduje na 5 až 8 případů na 100 000 obyvatel, přičemž prevalence je 36 případů na 100 000 obyvatel (pro lepší představu, odhadovaná prevalence v USA je přibližně 1:2500). Tyto údaje však mohou výskyt onemocnění podhodnocovat, protože mnoho pacientů zůstává nediagnostikováno z důvodu neúplného vyjádření nemoci.  

Člověk je náchylnější k rozvoji dilatační kardiomyopatie v přítomnosti některých rizikových faktorů:

 • Vysoký krevní tlak 
 • Osobní anamnéza kardiovaskulárního onemocnění
 • DCM, srdeční selhání nebo náhlá srdeční smrt v rodinné anamnéze
 • Autoimunitní onemocnění, jako je SLE nebo celiakie
 • Endokrinní dysfunkce, jako je dysfunkce štítné žlázy, feochromocytom nebo Cushingův syndrom
 • Hemochromatóza, diabetes nebo sarkoidóza
 • Užívání nelegálních drog
 • Vysoký příjem alkoholu
 • Neléčená tachykardie 

Genetika

Dosavadní genetické studie familiární dilatační kardiomyopatie (FDC) ukázaly, že do patogeneze DCM je zapojeno více než 60 genů. Většina se dědí autozomálně dominantním způsobem, ale byla zaznamenána i autozomálně recesivní, X-vázaná a mitochondriální dědičnost. Přestože bylo doposud identifikováno mnoho genů, odhaduje se, že představují pouze asi polovinu genetických příčin FDC. Z dosud popsaných mutací se nejčastěji vyskytují mutace v genech kódujících strukturální proteiny buňky (např. titin, dystrofin, emerin, sarkomerové proteiny, cytoskelet atd).

 

Známky a projevy onemocnění

Podle dosavadních údajů není dilatační kardiomyopatie závislá na věku, nejčastěji se však projevuje mezi 30. a 40. rokem života.[7]

S postupujícím onemocněním a snižující se schopností srdce pumpovat krev se může objevit několik specifických příznaků:[7]

 • Únava
 • Slabost
 • Příznaky levostranného srdečního selhání, jako jsou:
 1. Námahová a/nebo klidová dušnost (dyspnoe)
 2. Kašel
 3. Paroxysmální noční dušnost
 4. Ortopnoe (dušnost pociťovaná při ležení na zádech)

Pokud je postižena i pravá komora, u pacientů se často objevují známky překrvení žilního systému:

 • Otok nohou 
 • Hepatosplenomegalie
 • Ascites

Kromě již uvedených příznaků jsou někdy popisovány i další, jako je bušení srdce, bolest na hrudi, presynkopa a synkopa.

Pokud se tento stav neléčí, může vést k dalším zdravotním problémům. Mezi tyto komplikace patří:

 • Srdeční selhání
 • Nedomykavost srdečních chlopní (zpětný průtok krve jednou z chlopní)
 • Arytmie
 • Náhlá srdeční smrt
 • Krevní sraženiny a tromboembolické příhody 

Diagnostika

Diagnostika dilatační kardiomyopatie a hledání její příčiny je obtížné, ale zároveň nezbytné, protože velká část z široké škály příčin je částečně nebo zcela reverzibilní. Lze přitom použít řadu testů a specifických metod: 

 • Rodinná a osobní anamnéza
 • Fyzikální vyšetření lékařem
 • Rozbor krve
 • EKG
 • Echokardiogram
 • Zátěžový test
 • Zobrazovací metody, jako je rentgen hrudníku, CT nebo MRI
 • Srdeční katetrizace
 • Genetický screening

Terapie

Pokud je objevena příčina DCM, je léčba zaměřená na ni. Za normálních okolností může léčba pomoci zmírnit nebo odstranit příznaky, zlepšit krevní oběh a zabránit dalšímu poškození srdce. V některých případech lze dokonce dosáhnout zpětné remodelace srdeční komory. 

Obecně se nejčastěji (ale ne vždy) používají následující metody:[2]

Prevence

Studie naznačují, že dilatační kardiomyopatie je způsobena genetickými mutacemi až u jedné třetiny pacientů. Přestože preventivní opatření nemusí v těchto případech onemocnění zcela zabránit, zdravé životní návyky mohou pomoci předejít komplikacím onemocnění.[2]

Pacientům s DCM nebo s vysokým rizikem jejího vzniku se doporučuje:[2]

 • Udržovat si ideální tělesnou hmotnost
 • Pravidelně cvičit dle doporučení lékařem
 • Omezit příjem alkoholu
 • Zanechat kouření a všech nelegálních drog
 • Dodržovat dietu zdravou pro srdce (hodně ovoce a zeleniny, minimální příjem soli, snížení celkového příjmu tuků, zejména nasycených tuků)
 • Omezit psychický stres
 • Dopřát si kvalitní spánek

Prognóza

Prognóza pacientů se v posledních desetiletích výrazně zlepšila díky rozvoji přístupů v léčbě srdečního selhání. Nicméně předchozí studie ukázaly, že po 60. roce věku je DCM druhou nejčastější příčinou transplantace srdce hned po ischemické chorobě srdeční (DCM představuje příčinu 39% všech transplantací srdce) 

Zdá se, že prognóza pacientů závisí na mnoha faktorech, jako jsou:

 • Možnost reverzní remodelace srdečních oddílů
 • Závažnost příznaků srdečního selhání
 • Stupeň fibrózy myokardu
 • Přítomnost významných komplikací onemocnění, jako je fibrilace síní nebo tromboembolie

I přes velký pokrok v léčbě zůstává srdeční selhání hlavní příčinou úmrtí pacientů s dilatační kardiomyopatií.[9]

Doporučení

 • Pokud se u vás v rodině vyskytla kardiomyopatie, vždy konzultujte své kardiovaskulární zdraví s lékařem
 • Pokud máte nadváhu, snažte se zhubnout a poté si udržet ideální tělesnou hmotnost. I malé snížení hmotnosti může být prospěšné
 • Dodržujte stravu bohatou na ovoce, zeleninu a nízkotučné mléčné výrobky a chudou na maso, sladkosti a rafinované obiloviny
 • Snažte se zvládat stres a vždy kvalitně spát
 • Zanechte kouření a jakýchkoli nelegálních drog
 • Omezte příjem alkoholu na minimum

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

 • Pokud se u vás v rodině vyskytla kardiomyopatie, vždy konzultujte své kardiovaskulární zdraví s lékařem
 • Pokud máte nadváhu, snažte se zhubnout a poté si udržet ideální tělesnou hmotnost. I malé snížení hmotnosti může být prospěšné
 • Dodržujte stravu bohatou na ovoce, zeleninu a nízkotučné mléčné výrobky a chudou na maso, sladkosti a rafinované obiloviny
 • Snažte se zvládat stres a vždy kvalitně spát
 • Zanechte kouření a jakýchkoli nelegálních drog
 • Omezte příjem alkoholu na minimum

Zdroje

 1. Definition and classification of the cardiomyopathies - UpToDate. (n.d.). Retrieved April 10, 2022, from https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/definition-and-classification-of-the-cardiomyopathies?search=Definition%20and%20classification%20of%20the%20cardiomyopathies&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
 2. Dilated cardiomyopathy - Symptoms and causes - Mayo Clinic. (n.d.). Retrieved April 15, 2022, from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dilated-cardiomyopathy/symptoms-causes/syc-20353149
 3. Familial dilated cardiomyopathy: Prevalence, diagnosis and treatment - UpToDate. (n.d.). Retrieved April 15, 2022, from https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/familial-dilated-cardiomyopathy-prevalence-diagnosis-and-treatment?search=cardiomyopathy&topicRef=3516&source=see_link
 4. Causes of dilated cardiomyopathy - UpToDate. (n.d.). Retrieved April 15, 2022, from https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/causes-of-dilated-cardiomyopathy?search=cardiomyopathy&topicRef=4943&source=see_link#H17
 5. Dilated Cardiomyopathy (DCM) | American Heart Association. (n.d.). Retrieved April 15, 2022, from https://www.heart.org/en/health-topics/cardiomyopathy/what-is-cardiomyopathy-in-adults/dilated-cardiomyopathy-dcm
 6. Genetics of dilated cardiomyopathy - UpToDate. (n.d.). Retrieved April 15, 2022, from https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/genetics-of-dilated-cardiomyopathy?search=cardiomyopathy&topicRef=3516&source=see_link#H5900140
 7. David Zemánek, Mud., klinika, K., & Praha FN Motol, L. U. (n.d.). DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE.
 8. Japp, A. G., Gulati, A., Cook, S. A., Cowie, M. R., & Prasad, S. K. (2016). The Diagnosis and Evaluation of Dilated Cardiomyopathy. Journal of the American College of Cardiology, 67(25), 2996–3010. https://doi.org/10.1016/J.JACC.2016.03.590
 9. ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 3. vydání. Triton, 2020. ISBN 978-80-7553-782-9.
 10. David Zemánek, Mud., klinika, K., & Praha FN Motol, L. U. (n.d.). DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE.
 11. Japp, A. G., Gulati, A., Cook, S. A., Cowie, M. R., & Prasad, S. K. (2016). The Diagnosis and Evaluation of Dilated Cardiomyopathy. Journal of the American College of Cardiology, 67(25), 2996–3010. https://doi.org/10.1016/J.JACC.2016.03.590
 12. Definition and classification of the cardiomyopathies - UpToDate. (n.d.). Retrieved April 10, 2022, from https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/definition-and-classification-of-the-cardiomyopathies?search=Definition%20and%20classification%20of%20the%20cardiomyopathies&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

Mohlo by vás zajímat