Obezita je stále rostoucí fenomén definovaný jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku v těle, které představuje zdravotní riziko.

Obezita

Pozorované geny

Polygenní dědičnost

Významné geny: FTO,MC4R, BDNF.

Gen FTO má prokázanou souvislost s obezitou. Bylo zjištěno, že určité změny v tomto genu ovlivňují zejména kolísání indexu tělesné hmotnosti (BMI) a predispozici k obezitě.

Mutace v genu MC4R jsou nejčastější monogenní příčinou těžké obezity. Receptor MC4R hraje roli v regulaci chuti k jídlu a energetické rovnováhy.

BDNF se podílí na regulaci chuti k jídlu a příjmu potravy. Varianty genu BDNF jsou spojeny s obezitou a zvýšenou konzumací potravy.

Přehled

Obezita je stále častěji se vyskytující fenomén, u kterého dochází k abnormálnímu nebo nadměrnému hromadění tuku v těle, což nezanedbatelně zvyšuje zdravotní rizika. Základním principem vzniku obezity je příjem většího množství kalorií, než kolik se spálí bazálním metabolismem, termickým účinkem potravy a fyzickou aktivitou. Dle indexu tělesné hmotnosti je definována jako BMI > 30, čímž se liší od nadváhy, která zahrnuje spektrum BMI mezi 25-25,9. Kromě zjevných tělesných změn může mít velmi závažný dopad na lidské zdraví, včetně ischemické choroby srdeční, cukrovky 2. typu, mozkové mrtvice, nealkoholického ztukovatění jater potenciálně vedoucího k jaterní cirhóze, obstrukční spánkové apnoe, různých plísňových infekcí, problémů s plodností nebo dokonce mnoha druhů rakoviny. Také životní komfort pacienta se snižuje v důsledku dušnosti, zvýšeného pocení, chrápání, bolestí kloubů a zad, psychických problémů a mnoha dalších. Stav, kdy se obezita kombinuje s dalšími zdravotními potížemi (např. abdominální obezitou, inzulinovou rezistencí, zvýšeným krevním tlakem nebo nepravidelnou hladinou lipidů v krvi), se nazývá "metabolický syndrom", který výrazně zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulární onemocnění či diabetu mellitu 2. typu.

Výskyt & rizikové faktory

Kvůli modernímu životnímu stylu, který je plný stresu, nezdravé stravy a nedostatečné fyzické aktivity, míra obezity celosvětově rychle stoupá a mění se téměř až v pandemii, která je dnes považována za jednu z nejvýznamnějších hrozeb pro veřejné zdraví. Podle Světové zdravotnické organizace trpělo v roce 2016 obezitou více než 650 milionů dospělých. Celosvětový výskyt se mezi lety 1975 a 2016 téměř ztrojnásobil. Výskyt obezity stoupá také mezi dětmi - v roce 2016 bylo obézních více než 124 milionů dětí a dospívajících (6 % dívek, 8 % chlapců). [1]

 

Na vzniku obezity se podílí mnoho rizikových faktorů - modifikovatelných i nemodifikovatelných. Vedle dobře známých rizikových faktorů, jako je nezdravá strava a nedostatek fyzické aktivity, stojí např. stres, psychické problémy vedoucí k přejídání nebo nedostatek spánku. Velký vliv na životní styl člověka má i prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje (nízký socioekonomický status, snadný přístup k nezdravým potravinám z rychlého občerstvení, omezené možnosti fyzické aktivity nebo nedostatek času z různých důvodů). Riziko zvyšuje i přítomnost dalších onemocnění, jako je hypotyreóza nebo syndrom polycystických vaječníků. 

Genetika 

Obezita je komplexní onemocnění, které ovlivňují jak genetické faktory, tak faktory prostředí. Geny sice ovlivňují náchylnost k obezitě, ale nejsou jedinou příčinou.  Vědcům se již podařilo zmapovat konkrétní genetické dráhy a varianty spojené s obezitou. 

Celogenomové asociační studie (GWAS) identifikovali několik genetických variant spojených s obezitou. Tyto geny se podílejí na regulaci chuti k jídlu, energetickém metabolismu a ukládání tuků. Zejména gen FTO se ukázal být silně spojen s obezitou. Zkoumány byly i další geny zapojené do leptinové signalizace, inzulinové signalizace a adipogeneze. [2] 

Genetické studie, včetně analýzy vzácných variant, funkční genomiky a epigenetiky, navíc poskytují ještě hlubší vhled do těchto mechanismů. Například vzácné genetické varianty ovlivňující gen MC4R byly spojeny s fenotypy těžké obezity. Epigenetické modifikace, které ovlivňují genovou expresi, aniž by měnily sekvenci DNA, jsou rovněž studovány jako potenciální faktory ovlivňující náchylnost k obezitě. [6,7]

Genetické testování nám umožňuje zjistit, zda máte predispozice k rozvoji tohoto onemocnění. Ve společnosti Macromo používáme k posouzení genetického rizika polygenní skóre založené na důkazech a kauzální genetické varianty . Skóre polygenního rizika (PRS) představuje celkový počet genetických variant, které u jedince zvyšují riziko vzniku určitého onemocnění. Všechny varianty v celém jeho genomu jsou sečteny a seřazeny podle jejich vlivu na vznik onemocnění.

 

Známky a projevy onemocnění

Mnoho komplikací souvisí s tím nejzřetelnějším příznakem - přibýváním na váze. Pacienti trpí potížemi s dýcháním během spánku (známé také jako spánková apnoe), bolestmi zad a/nebo kloubů, problémy s termoregulací, infekcemi v kožních záhybech, depresemi, dušností nebo nadměrným pocením. Spektrum komplikací je široké a je důležité si uvědomit, kolik stavů může být ovlivněno naší hmotností.

 

Diagnostika

Nejjednodušším a často používaným nástrojem pro diagnostiku obezity, doplněným důkladnou anamnézou o životním stylu pacienta, je výpočet BMI. Jedná se o velmi jednoduchý vzorec využívající hmotnost a výšku pacienta.

Hodnocení BMI se řídí dle následujících kategorií, které jsou platné pro osoby starší 20 let.[3]

Je důležité si uvědomit, že BMI je velmi ovlivněno hmotností jedince, přičemž ale nebere v úvahu, že svaly jsou těžší než tuk. Proto je optimální používat i další diagnostické metody.

Obvod pasu se používá při diagnostice abdominální obezity (stav s nadměrným nahromaděním tuku v oblasti břicha, který je vzhledem ke své hormonální aktivitě velmi nebezpečný). Hodnoty pro podstatně zvýšené riziko jsou definovány jako ≥88 cm u žen a ≥102 cm u mužů. Riziko je možné posoudit také pomocí poměru obvodu pasu a boků (=obvod pasu/obvod boků). Hodnoty definující obezitu jsou >0,85 u žen a >0,9 u mužů[5].

Pro obecné měření procenta tělesného tuku je možné použít přístroj zvaný kaliper, který měří tloušťku kožní řasy v milimetrech. Ještě podrobnější informace o složení vašeho těla vám může poskytnout bioimpedanční měření (pomocí elektrického proudu se zjišťuje obsah tuku v těle) nebo dvouenergiová rentgenová absorpciometrie (DEXA).

 

Terapie

Nejlepším způsobem léčby obezity je změna životního stylu, založená na vyvážené stravě a pravidelném cvičení. Při sestavování správného jídelníčku může být velmi prospěšné vyhledat nutričního specialistu. Pokud samotné změny životního stylu nestačí, může lékař v krajním případě indikovat několik možností farmakoterapie, např: 

 • Inhibitory pankreatické lipázy (orlistat) - snižují vstřebávání lipidů v gastrointestinálním traktu.
 • Anorektika (fentermin - Adipex retard, bupropion/naltrexon - Mysimba) - ovlivňuje centrum příjmu potravy v mozku a snižuje chuť k jídlu
 • GLP - 1 analog (liraglutid - Saxenda) - zvyšuje sekreci inzulinu, zpomaluje vyprazdňování žaludku a snižuje příjem potravy

Jako poslední řešení, indikované pouze u osob s BMI ≥ 35 kg/m2 A současně přítomnými komorbiditami (např. diabetes, metabolický syndrom) nebo ≥ 40 kg/m2 bez komorbidit, lze provést bariatrickou operaci. Jedná se o operaci vedoucí ke snížení hmotnosti, přičemž 3 nejčastější typy jsou následující:

 • Bandáž žaludku - zmenšuje velikost žaludku, pacient se cítí dříve sytý (jediná reverzibilní operace).
 • Žaludeční bypass - propojení horní části žaludku přímo s tenkým střevem, snížení příjmu kalorií z natrávené potravy
 • Rukávovitá resekce - oddělení části žaludku, která neudrží tolik potravy.

              (https://drjasmeetahluwalia.com/weight-loss-surgury-in-abohar/)

Všechny formy bariatrických operací jsou závažné zákroky a představují vážná rizika. Pro dlouhodobý efekt operace je také důležité současně zachovat zdravý životní styl, jinak jsou operace naprosto zbytečné. 

Prevence

Pozitivním aspektem obezity je, že většinu příčin lze z našeho života zcela odstranit a změna životního stylu může výrazně snížit riziko nadváhy a obezity. Pokud jde o stravovací návyky, existuje několik základních pravidel, kterými se vyplatí řídit - měli byste jíst jen tolik kalorií, kolik spotřebujete, vyhýbat se nasyceným a transmastným tukům a potravinám s vysokým obsahem přidaných cukrů. Také nahrazení jednoduchých sacharidů komplexními sacharidy a vymýcení prefabrikovaných cukrů může výrazně zlepšit vaše zdraví. Všechny tyto zásady v kombinaci s jakoukoliv fyzickou aktivitou mohou výrazně stabilizovat hmotnost pacienta a zabránit rozvoji obezity a s ní spojených komplikací. 

 

Prognóza

Obezita je bezpochyby spojena s vysokým rizikem úmrtí ze všech příčin. Možná jste si všimli některých studií, které dospěly k závěru, že existuje fenomén zvaný "paradox obezity" - stav, kdy pacienti s vyšším BMI mohou být chráněni před několika zdravotními potížemi. Tyto studie však nebraly v úvahu typ tělesné hmotnosti a rozložení tělesného tuku. Je důležité dívat se na obezitu jako na celek a používat rozdílné diagnostické metody, jak již bylo uvedeno v rámci diagnostiky výše. Pokud se pacientovi podaří stabilizovat svou hmotnost, celkový tělesný tuk a zvýší svou tělesnou zdatnost, je prognóza příznivá. Pokud se obezita neléčí, přináší mnoho zdravotních rizik, která mohou mít fatální dopad a vyústit v srdeční infarkt, jaterní cirhózu a selhání jater, obstrukční spánkovou apnoe a infekce.

Doporučení

 • Vyhýbejte se nasyceným a trans mastným kyselinám.
 • Vyhýbejte se potravinám s vysokým obsahem přidaných cukrů
 • Nahraďte jednoduché sacharidy složitými sacharidy
 • Vařte čerstvé pokrmy bez průmyslově zpracovaných potravin
 • Pravidelně cvičte, minimálně po dobu 30 minut 3x týdně

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

 • Vyhýbejte se nasyceným a trans mastným kyselinám.
 • Vyhýbejte se potravinám s vysokým obsahem přidaných cukrů
 • Nahraďte jednoduché sacharidy složitými sacharidy
 • Vařte čerstvé pokrmy bez průmyslově zpracovaných potravin
 • Pravidelně cvičte, minimálně po dobu 30 minut 3x týdně

Zdroje

 1. Obesity. (n.d.). Retrieved December 30, 2021, from https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1
 2. Loos RJF, Yeo GSH. The genetics of obesity: from discovery to biology. Nat Rev Genet. 2021;23(2):120-133. doi:10.1038/s41576-021-00414-z
 3. Assessing Your Weight and Health Risk. (n.d.). Retrieved January 16, 2022, from https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/lose_wt/risk.htm
 4. Healthy weight and waist | Heart and Stroke Foundation. (n.d.). Retrieved January 16, 2022, from https://www.heartandstroke.ca/healthy-living/healthy-weight/healthy-weight-and-waist
 5. Geneva. (n.d.). Waist Circumference and Waist-Hip Ratio: Report of a WHO Expert Consultation. Retrieved January 16, 2022, from www.who.int
 6. Tirthani E, Said MS, Rehman A. Genetics and Obesity. [Updated 2023 Feb 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK573068/
 7. Singh RK, Kumar P, Mahalingam K. Molecular genetics of human obesity: A comprehensive review. Comptes Rendus Biologies. 2017;340(2):87-108. doi:10.1016/j.crvi.2016.11.007 
 8. Obesity - NHS. (n.d.). Retrieved January 16, 2022, from https://www.nhs.uk/conditions/obesity/
 9. Overweight and Obesity | NHLBI, NIH. (n.d.). Retrieved January 12, 2022, from https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/overweight-and-obesity 
 10. Obesity - Symptoms and causes. (2021). Retrieved 16 January 2022, from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/obesity/symptoms-causes/syc-20375742
 11. Bariatric surgery - Mayo Clinic. (2021). Retrieved 16 January 2022, from https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery/about/pac-20394258
 12. Assessing Your Weight and Health Risk. (n.d.). Retrieved January 16, 2022, from https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/lose_wt/risk.htm
 13. Overweight and obesity in adults: Health consequences - UpToDate. (n.d.). Retrieved January 16, 2022, from https://www.uptodate.com/contents/overweight-and-obesity-in-adults-health-consequences?search=obesity%20prognosis&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

Mohlo by vás zajímat