Věkem podmíněná ztráta sluchu se obvykle projeví po 65. roce života a postihuje rovnoměrně obě uši.

Věkem podmíněné poškození sluchu

Na tomto článku se v současné době pracuje. Brzy bude vydána důkladnější verze.

Pozorované geny

Polygenní dědičnost

Významné geny: GJB2,TRIOBP

Změny v genu GJB2 jsou spojeny s vyšším rizikem věkem podmíněného poškození sluchu.

Protein TRIOBP je lokalizován v koříncích stereocilií vláskových buněk a zajišťuje jejich stabilitu a tuhost.

O věkově podmíněném poškození sluchu

Věkem podmíněná ztráta sluchu se obvykle projeví po 65. roce života a postihuje rovnoměrně obě uši. Rozvoj onemocnění je kromě vrozených predispozicí ovlivněn i dalšími rizikovými faktory - cukrovkou, hlasitým prostředím či kouřením. Postižení jedinci mohou mít problémy s porozuměním konverzacím.

Jaké jsou komplikace?

Ztráta sluchu související s věkem je v populaci běžným problémem. Vzhledem k jejímu plíživému nástupu si lidé často neuvědomují, že se jejich sluch zhoršuje, a odmítají léčbu.

Doporučení

Snažte se omezit pobyt v hlučném prostředí, který velkou měrou přispívá k rozvoji onemocnění. Zvolte zdravý životní styl, abyste se vyhnuli dalším onemocněním souvisejícím s věkem, která mohou ovlivnit i váš sluch. Pokud zaznamenáte první příznaky ztráty sluchu, obraťte se na svého lékaře.

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

Snažte se omezit pobyt v hlučném prostředí, který velkou měrou přispívá k rozvoji onemocnění. Zvolte zdravý životní styl, abyste se vyhnuli dalším onemocněním souvisejícím s věkem, která mohou ovlivnit i váš sluch. Pokud zaznamenáte první příznaky ztráty sluchu, obraťte se na svého lékaře.

Zdroje

V současné době pracujeme na přípravě lepšího seznamu zdrojů a studií. Bude již brzy hotový!

Mohlo by vás zajímat