Vysoký cholesterol je zdravotní stav charakterizovaný vysokou hladinou cholesterolu v krvi. Může reagovat s dalšími látkami a vést k tvorbě plaků a ateroskleróze, což významně zvyšuje riziko vzniku srdečních onemocnění a mrtvice.

Vysoký cholesterol

Pozorované geny

Polygenní dědičnost

Významné geny: LPA,LDLR, APOB

Gen LPA poskytuje instrukce pro tvorbu proteinu, který se spojuje s LDL a vytváří Lp(a). Vysoké hladiny Lp(a) jsou spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Mutace v LDLR mohou vést ke sníženému vychytávání LDL cholesterolu buňkami, což vede ke zvýšení hladiny cholesterolu v krvi.

Pokud je gen APOB pozměněn v důsledku mutací, může narušit proces rozpoznávání LDL cholesterolu LDL receptorem, což může způsobit vyšší koncentraci LDL cholesterolu v krvi.

Přehled

Vysoký cholesterol je stav, který se vyznačuje vysokou hladinou cholesterolu v krvi. Cholesterol je steroidní látka, která je syntetizována lidským tělem a je součástí každé lidské buňky. Mimo vlastní syntézy lidským tělem je cholesterol také v určité míře vstřebáván z přijaté potravy. Je to důležitá struktura potřebná pro syntézu hormonů (například vitaminu D), zpracování tuků a tvorbu buněčných membrán. Jakmile množství cholesterolu překročí fyziologické hodnoty, cholesterol reaguje s jinými látkami a může vytvářet plaky, které se usazují na stěnách tepen, což je stav známý také jako ateroskleróza. Ateroskleróza může mít za následek zúžení cév, omezený průtok krve, a tím i omezené zásobování tkání za postiženou cévou kyslíkem. Bez léčby jsou pacienti vystavení vysokému riziku vzniku srdečního selhání, mrtvice nebo infarktu. 

Cholesterol je v krvi přenášen vázaný na lipoproteiny. Na základě těchto lipoproteinů je možné rozlišit různé typy cholesterolu. Každý typ cholesterolu má jiný účinek, přičemž některé působí ochranně a některé zvyšují riziko vzniku komplikací.

 • LDL (lipoproteiny s nízkou hustotou) - označované také jako špatný cholesterol, tvoří většinu cholesterolu v těle. Vysoká hladina LDL zvyšuje riziko vzniku srdečních onemocnění a mrtvice. 
 • HDL (lipoprotein o vysoké hustotě) - tzv. dobrý cholesterol pomáhá vracet LDL z tepen do jater a snižuje tak riziko aterosklerózy a dalších komplikací. 

Nejčastější příčinou vysoké hladiny cholesterolu je nevhodný životní styl. Nezdravé stravovací návyky, nedostatek fyzické aktivity a kouření zvyšují hladinu LDL v krvi a snižují hodnoty HDL. 

Prevalence & rizikové faktory

Vysoký cholesterol je velmi častým onemocněním, které zejména ve vyspělých zemích představuje vážnou a stále rostoucí hrozbu v důsledku nevhodných životních návyků. Celosvětová prevalence u dospělých se odhaduje přibližně na 39 % [1]. Nejvyšší hladinu cholesterolu na světě mají západoevropské země, jako je Grónsko, Island, Andorra či Německo. Nejnižší hladiny cholesterolu byly zaznamenány v afrických zemích. Zvýšená hladina cholesterolu významně zvyšuje riziko vzniku srdečních onemocnění (téměř třetina ischemických chorob srdečních na celém světě je připisována vysoké hladině cholesterolu) a mrtvice.

Rizikové faktory úzce souvisejí s nezdravým životním stylem:

 • Nezdravá strava - příjem "špatných" tuků může zvyšovat hladinu LDL. 
 • Nasycené tuky - v pečivu, smažených a zpracovaných potravinách. 
 • Transmastné tuky - obsažené ve smažených a zpracovaných potravinách nebo v margarínu, který se často používá místo másla. 
 • Nedostatek fyzické aktivity - nedostatečná fyzická aktivita vede ke snížení hladiny dobrého cholesterolu (HDL). 
 • Kouření - má vliv na HDL i LDL cholesterol, zejména u žen. Poškozuje také cévy, čímž usnadňuje uchycení plaku.
 • Užívání alkoholu

Mezi další, a neméně důležité rizikové faktory patří:

 • Obezita (BMI > 30)
 • Věk (muži starší 45 let a ženy starší 55 let mají vyšší riziko vysoké hladiny cholesterolu a srdečních onemocnění).
 • Rasa 
 • Pohlaví (častější u žen - hladina LDL se zvyšuje po menopauze)
 • Cukrovka 2. typu
 • Vysoký krevní tlak
 • Rodinná anamnéza onemocnění

Genetika

Dosud nebyl objeven přesný gen, který by byl zodpovědný za vysokou hladinu cholesterolu, jak ji známe u většiny populace. Genetika však určitě hraje roli, a to především u stavů, které způsobují zvýšení hladiny cholesterolu, jako je obezita, přejídání nebo cukrovka. Pacienti s pozitivní rodinnou anamnézou jsou vystaveni vyššímu riziku, pokud se kombinuje s nezdravým životním stylem. Tento typ dědičnosti se nazývá multifaktoriální. 

V menším procentu případů může být vysoká hladina cholesterolu skutečně důsledkem onemocnění s jasným genetickým vzorcem. Familiární hypercholesterolemie je celosvětově nejčastější autozomálně dominantní genetické onemocnění vedoucí k extrémnímu zvýšení hodnot LDL, které způsobuje rozvoj srdečního onemocnění ve velmi mladém věku. Je způsobena mutacemi v genu pro LDL receptor (LDLR), který kóduje protein odstraňující LDL cholesterol z krevního oběhu. Kromě toho mohou vysokou hladinu cholesterolu způsobovat i mutace v jiných genech, například PCSK9.[5] 

Ve společnosti Macromo používáme k hodnocení polygenní rizikové skóre a kauzální genetické varianty založené na důkazech. Skóre polygenního rizika (PRS) představuje celkový počet genetických variant, které u jedince zvyšují riziko vzniku určitého onemocnění. Všechny varianty v celém jeho genomu jsou sečteny a seřazeny podle jejich vlivu na rozvoj onemocnění.

Projevy a symptomy

Vysoký cholesterol nemá žádné příznaky a diagnostikuje se pouze na základě určení jeho hladiny v krvi. Lidé často o svých zvýšených hladinách cholesterolu vůbec nevědí. První příznaky, které pacient pozoruje, mohou být až důsledkem neodkladných stavů vzniklých v důsledku poškození cholesterolem, jako je například mrtvice nebo srdeční infarkt.

Diagnóza

Jediným způsobem, jak určit hladinu cholesterolu v krvi, je krevní test, známý také jako lipidový panel. Lipidový profil/panel hodnotí hladinu LDL, HDL, triglyceridů a celkového cholesterolu. Každý člověk starší 20 let by měl tento krevní test podstoupit alespoň jednou za pět let, aby se včas předešlo možným komplikacím. 

Rozmezí hodnot nalačno jsou následující:

 • LDL
 • Normální hodnoty: 1,2 - 3,0 mmol/l.
 • Hodnoty nad 3 mmol/l zvyšují riziko aterosklerózy a souvisejících onemocnění.
 • Žádoucí hodnota pro pacienty s ischemickou chorobou srdeční je < 1,8 mmol/l.
 • HDL
 • Normální hodnoty pro muže: 1,0-2,1 mmol/l.
 • Normální hodnoty pro ženy: 1,2-2,7 mmol/l.
 • Hodnoty pod 1 mmol/l zvyšují riziko srdečního onemocnění.
 • Triglyceridy (TAG) by měly být < 1,7 mmol/l.
 • Celkový cholesterol
 • Normální hodnoty: 2,9-5,0 mmol/l. 
 • Doporučené hodnoty pro nemocné s vyšším kardiovaskulárním rizikem: <4,5 mmol/l.
 • Pacienti s nejvyšším rizikem (již rozvinuté kardiovaskulární onemocnění) by měli mít hodnotu celkového cholesterolu pod < 4 mmol/l.

Terapie

Pokud je na základě krevních testů určena vysoká hladina cholesterolu, doporučí vám lékař různé možnosti léčby, počínaje změnou životního stylu.

 • Změna stravovacích návyků
 • Lze doporučit středomořskou dietu s nízkým obsahem nasycených tuků a vysokým množstvím žádoucích mono- a polynenasycených tuků. 
 • Vyhněte se užívání alkoholu
 • Pravidelné cvičení
 • Regulace tělesné hmotnosti

Pokud tyto změny samy o sobě nestačí, mohou být předepsány léky, nejčastěji statiny. Je však důležité si uvědomit, že bez trvalé změny životního stylu jsou léky nedostatečné. 

 • Statiny - blokují enzym potřebný při syntéze cholesterolu. 
 • Atorvastatin, fluvastatin, lovastatin
 • Inhibitory vstřebávání cholesterolu
 • Ezetimib
 • Kyselina bempedová - stejný princip jako statiny s nižšími vedlejšími účinky. 
 • Pryskyřice vázající žlučové kyseliny - snižují cholesterol nepřímo zvýšením syntézy žluči. 
 • Cholestyramin, kolesevelam, kolestipol
 • Inhibitory PCSK9 - zvyšují vstřebávání LDL v játrech. 
 • Alirokumab, evolokumab

Prevence

Pozitivní na vysokém cholesterolu je, že se mu často dá předcházet a že je léčitelný. Kombinace zdravé stravy, pravidelného pohybu a vyhýbání se kouření a alkoholu je bezpochyby účinnou prevencí. 

 • Zdravá strava
 • Vyhýbejte se nasyceným a transmastným tukům - smaženým a zpracovaným potravinám, kokosovému oleji, koláčům, sušenkám, uzeninám, slanině nebo sýrům. 
 • Snižte příjem cukru, zejména zpracovaných cukrů v nealkoholických nápojích, sirupech nebo sladkostech.
 • Denní příjem cholesterolu ve stravě by neměl překročit 300 mg denně (např. 1,5 vejce)[2].
 • Pravidelný pohyb - alespoň 30 minut mírného cvičení denně. 
 • Vyhýbejte se kouření
 • Omezte konzumaci alkoholu na maximálně 1 nápoj denně u žen a 2 nápoje denně u mužů[3].

A především - nevyhýbejte se preventivním prohlídkám a pravidelným krevním testům, abyste včas předešli případným komplikacím. 

Prognóza

Pokud je pacient ochoten změnit svůj životní styl a dodržuje léčebná doporučení, čímž stabilizuje hladinu cholesterolu, je prognóza velmi příznivá a riziko komplikací se u pacienta výrazně nezvyšuje. Snížení hladiny celkového cholesterolu v krvi o 10 % může snížit výskyt srdečních onemocnění až o 30 %[4].

Doporučení

 • Dbejte na preventivní prohlídky a pravidelné krevní testy, vysoký cholesterol obvykle nezpůsobuje žádné příznaky a bez testů není objeven až dokud není příliš pozdě.
 • Věděli jste, že denní příjem cholesterolu ve stravě by neměl překročit 300 mg denně (např. 1,5 vejce)?  

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

 • Dbejte na preventivní prohlídky a pravidelné krevní testy, vysoký cholesterol obvykle nezpůsobuje žádné příznaky a bez testů není objeven až dokud není příliš pozdě.
 • Věděli jste, že denní příjem cholesterolu ve stravě by neměl překročit 300 mg denně (např. 1,5 vejce)?  

Zdroje

 1. Raised cholesterol. (n.d.). Retrieved April 30, 2022, from https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/3236
 2. Cholesterol Content of Foods | Patient Education | UCSF Health. (n.d.). Retrieved April 30, 2022, from https://www.ucsfhealth.org/education/cholesterol-content-of-foods
 3. Alcohol Questions and Answers | CDC. (n.d.). Retrieved April 30, 2022, from https://www.cdc.gov/alcohol/faqs.htm
 4. State Heart Disease and Stroke Prevention Programs Address High Blood Cholesterol Fact Sheet|Data & Statistics|DHDSP|CDC. (n.d.). Retrieved April 30, 2022, from https://www.cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_sheets/fs_state_cholesterol.htm
 5. Vrablik M, Tichý L, Freiberger T, Blaha V, Satny M, Hubacek JA. Genetics of Familial Hypercholesterolemia: New Insights. Front Genet. 2020;11. doi:10.3389/fgene.2020.574474
 6. High cholesterol - NHS. (n.d.). Retrieved April 30, 2022, from https://www.nhs.uk/conditions/high-cholesterol/
 7. LDL & HDL: Good & Bad Cholesterol | cdc.gov. (n.d.). Retrieved April 30, 2022, from https://www.cdc.gov/cholesterol/ldl_hdl.htm
 8. Country-by-country trends in obesity, cholest | EurekAlert! (n.d.). Retrieved April 30, 2022, from https://www.eurekalert.org/news-releases/774814
 9. Lee, Y., & Siddiqui, W. J. (2021). Cholesterol Levels. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542294/
 10. High Cholesterol Risk Factors. (n.d.). Retrieved April 30, 2022, from https://www.webmd.com/cholesterol-management/high-cholesterol-risk-factors
 11. Raised cholesterol. (n.d.). Retrieved April 30, 2022, from https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/3236
 12. Inherited High Cholesterol: Genetic Conditions, Family History, and Unhealthy Habits. (n.d.). Retrieved April 30, 2022, from https://www.webmd.com/cholesterol-management/features/high-cholesterol-genetics
 13. High Cholesterol Symptoms: What to Know. (n.d.). Retrieved April 30, 2022, from https://www.healthline.com/health/high-cholesterol-symptoms#symptoms

Mohlo by vás zajímat