Někdy vaše svaly potřebují energii rychleji, než je jim dodáván kyslík. Při nedostatku kyslíku (např. při cvičení) se glukóza metabolizuje na laktát namísto obvyklého pyruvátu.

Produkce laktátu

Na tomto článku se v současné době pracuje. Brzy bude vydána důkladnější verze.

O produkci laktátu

Někdy vaše svaly potřebují energii rychleji, než je jim dodáván kyslík. Při nedostatku kyslíku (např. při cvičení) se glukóza metabolizuje na laktát namísto obvyklého pyruvátu. Tvorba laktátu je důležitý proces, který umožňuje zachovat produkci energie a výživu našeho organismu.

Co když je vaše hladina produkce laktátu vyšší než normálně?

Dlouhodobě zvýšená hladina laktátu může poukazovat na základní onemocnění, které je většinou spojené s metabolickými problémy. Může signalizovat, že vaše tělo potřebuje více kyslíku, než má k dispozici nebo než dokáže využít, k čemuž dochází často v případě cukrovky, onemocnění jater nebo ledvin, selhání srdce nebo otravy.

Doporučení

Pokud máte podezření na problém s tvorbou laktátu, navštivte svého lékaře. Pokud lékař vyloučí jiné možné onemocnění, může vám diagnostikovat laktátovou acidózu, tedy vyšší než normální produkci laktátu, která nesouvisí s žádným jiným onemocněním. Možnosti léčby zahrnují bikarbonátové doplňky, kapačky, kyslík a někdy i antibiotika.

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

Pokud máte podezření na problém s tvorbou laktátu, navštivte svého lékaře. Pokud lékař vyloučí jiné možné onemocnění, může vám diagnostikovat laktátovou acidózu, tedy vyšší než normální produkci laktátu, která nesouvisí s žádným jiným onemocněním. Možnosti léčby zahrnují bikarbonátové doplňky, kapačky, kyslík a někdy i antibiotika.

Zdroje

V současné době pracujeme na přípravě lepšího seznamu zdrojů a studií. Bude již brzy hotový!

Mohlo by vás zajímat