Vytrvalost je schopnost udržet vysokou úroveň fyzické aktivity po dlouhou dobu, zatímco síla je schopnost vyvinout maximální sílu v krátkém časovém úseku.

Silová kapacita

Na tomto článku se v současné době pracuje. Brzy bude vydána důkladnější verze.

Pozorované geny

Polygenní dědičnost

Významné geny: DYM1, HLA-DQA1, GDF5

Některé výzkumy naznačují, že určité odchylky v genu HLA-DQA1 mohou souviset s rozdíly ve svalové síle a výkonu.

Některé genetické varianty GDF5 jsou spojeny s rozdíly ve svalové síle a výkonu,

Ačkoli je výzkum DYM a silových schopností poměrně omezený, předpokládá se, že má potenciální vliv na svalovou funkci a sílu.

O silovém profilu

Vytrvalost je schopnost udržet vysokou úroveň fyzické aktivity po dlouhou dobu, zatímco síla je schopnost vyvinout maximální sílu v krátkém časovém úseku. Toto skóre určuje, jak vaše genetika ovlivňuje typ síly a pravděpodobný typ svalových vláken s ní spojených.

Jaké jsou klíčové aspekty síly?

Svou odezvu na silové aktivity můžete zlepšit pomocí různých typů cvičení, jako je výbušný silový trénink (zvyšuje schopnost provádět silné pohyby v co nejkratším čase), maximální silový trénink (obvykle praktikovaný pomalým zvedáním závaží), trénink na velikost svalů a silově vytrvalostní trénink.

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

Svou odezvu na silové aktivity můžete zlepšit pomocí různých typů cvičení, jako je výbušný silový trénink (zvyšuje schopnost provádět silné pohyby v co nejkratším čase), maximální silový trénink (obvykle praktikovaný pomalým zvedáním závaží), trénink na velikost svalů a silově vytrvalostní trénink.

Zdroje

V současné době pracujeme na přípravě lepšího seznamu zdrojů a studií. Bude již brzy hotový!

Mohlo by vás zajímat