Rizika onemocnění

Poznejte jaká zdravotní rizika nesete ve svých genech a předejděte jejich vzniku úpravou životního stylu, včasnou prevencí či zásahem lékaře.